Onnen kääntöpuoli : synnytyksenjälkeinen masennus ja siitä selviäminen äitien kokemana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Asikainen, Niina Johanna
dc.date.accessioned 2012-07-06T09:10:45Z
dc.date.available 2012-07-06T09:10:45Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1222931
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201207062013 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38154
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia käsityksiä synnytyksenjälkeisestä masennuksesta kärsineillä äideillä on vanhemmuudesta niin kutsuttuna normaaliaikana sekä masennuksen aikana ja tätä kautta sitä, miten masennus on vaikuttanut heidän omaan vanhemmuuteensa ja millaisena masennuksen aikainen vanhemmuus näyttäytyy. Toisena tehtävänä on tarkastella sitä, mitkä tekijät ovat auttaneet äitejä selviämään masennuksestaan, mitä epäkohtia äidit näkevät saamassaan avussa ja tuessa sekä millainen sosiaalityön rooli on ollut selviytymisessä. Keskeisenä tarkoituksena on tarkastella näitä ilmiöitä äitien näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Aaron Beckin kehittelemä Masennuksen kognitiivinen malli ja tutkimuksen taustalla vaikuttavana metodologiana on Hans-Georg Gadamerin ajatteluun pohjautuva filosofinen hermeneutiikka. Tutkimuksen aineiston muodostavat kymmenen synnytyksenjälkeisestä masennuksesta kärsineen äidin kertomukset. Analyysimenetelmänä on käytetty pääosin teemoittelua ja tyypittelyä. Analyysi on toteutettu hermeneuttiseen ajatteluun tukeutuen ja masennuksen kognitiivisen mallin käsitteitä apuna käyttäen. Tutkimustulokset ovat esitettyinä teema-alueittain. Tulosten mukaan äitien vanhemmuuskäsityksille ovat tyypillisimpiä rakkauden ja vastuun teemat, joiden pohjalle kukin äiti rakentaa omanlaista vanhemmuuttaan. Synnytyksenjälkeinen masennus näyttäytyy epätodellisena ja tuskaisena aikana, jolloin äidin kokemus vanhemmuudesta sekä itsestä äitinä ovat raskaita ja varsin negatiivisia. Äideillä on taipumus täydellisyyden tavoitteluun ja he kokevat itsensä usein riittämättöminä ja epäonnistuneina äiteinä. Tällaiset kokemukset ovat kuitenkin subjektiivisia eivätkä objektiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna ole rationaalisia. Masennuksesta selviämisessä äitejä auttoi keskeisimpinä tekijöinä täydellisyyden tavoittelusta luopuminen, konkreettisen kotiavun saaminen, oman ajan ottaminen, sosiaalinen tuki sekä lääkitys. Sosiaalityön rooli synnytyksenjälkeisestä masennuksesta kärsivien äitien tukemisessa jää ohueksi, vaikkakin sosiaalityön piiristä saattaisi löytyä äitien tarvitsemaa tukea. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että synnytyksenjälkeisestä masennuksesta kärsivien äitien kokemuksiin ja sitä kautta tukemiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota sekä myös sosiaalityön piirissä pohtia, miten nämä äidit voitaisiin paremmin huomioida.
dc.format.extent 122 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Synnytys
dc.subject.other masennus
dc.subject.other vanhemmuus
dc.subject.other äitiys
dc.subject.other masennuksen kognitiivinen malli
dc.subject.other selviytymiskeinot
dc.title Onnen kääntöpuoli : synnytyksenjälkeinen masennus ja siitä selviäminen äitien kokemana
dc.title.alternative Synnytyksenjälkeinen masennus ja siitä selviäminen äitien kokemana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201207062013
dc.subject.ysa synnytys
dc.subject.ysa masennus
dc.subject.ysa synnytysmasennus
dc.subject.ysa vanhemmuus
dc.subject.ysa äitiys
dc.subject.ysa selviytyminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-07-06T09:10:45Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record