På andra hand jag tänker att Finnland är nära mitt hjärt : andra språks interferens i universitetsstuderandens svenskuppsatser

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salomäki, Sanna
dc.date.accessioned 2012-06-28T17:02:30Z
dc.date.available 2012-06-28T17:02:30Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38119
dc.description.abstract Tutkielmani tarkoituksena oli selvittää, missä määrin suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden kirjoitelmien sanoissa ja lauserakenteissa näkyy muiden aiemmin opittujen kielten vaikutus - koodinvaihto ja transfer. Halusin myös tietää, onko opiskelijoiden muiden kielten osaamisella tai sukupuolella yhteyttä muiden kielten käyttöön ruotsin kirjoitelmissa. Aineistooni kuului 42 koeolosuhteissa kirjoitettua n. 200 sanan kirjoitelmaa sekä kyselylomake, jolla kartoitin opiskelijoiden taustoja, lähinnä muiden kielten hallitsemista. Tutkimusmetodini oli kvantitatiivinen, mutta siinä oli myös kvalitatiivisia piirteitä. Etsin aineistostani neljää eri transfertyyppiä: sanan kirjoitusasun (ortografinen), sanan merkitystason (leksikaalinen), sanan rakennetason (morfologinen) ja syntaktista transferia. Koodinvaihtotapauksiksi määrittelin sanat, joita ei ollut mukautettu millään tavalla ruotsin kieleen. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että yliopisto-opiskelijat käyttävät muita kieliä apunaan, kun he kirjoittavat ruotsinkielistä tekstiä. Kaiken kaikkiaan löysin aineistostani 274 tapausta, joissa näkyi muiden kielten vaikutus. Käytetyin kieli oli englanti, mutta myös suomen kieltä esiintyi kirjoitelmissa. Saksaa ja ranskaa esiintyi sen sijaan vain yksittäisissä tapauksissa. Leksikaalinen ja syntaktinen transfer olivat tavallisimpia muotoja, joissa muut kielet esiintyivät. Koodinvaihtotapauksia tai sanan rakennetason transferia esiintyi huomattavasti vähemmän. Oletan, että syy transferin laajaan esiintymiseen aineistossani on se, että luin transfertapauksiksi sanajärjestys- ja prepositiovirheet, jotka ovat yleisiä suomenkielisillä ruotsin oppijoilla. Pidän tutkimustani käyttökelpoisena esimerkiksi opettajan ammattia ajatellen. Mielestäni opettajan tulisi huomioida se, että muitakin kieliä saatetaan käyttää kohdekielen lisäksi erilaisissa tilanteissa, kuten keskusteluissa tai kirjoitelmissa. Olen sitä mieltä, että muiden kielten vaikutuksen mahdollisuutta on tuotava enemmän opetuksessa oppilaiden tietoisuuteen, jotta he osaisivat välttää muiden kielten aiheuttamia virheitä tuotoksissaan.
dc.format.extent 34
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other andra språks interferens
dc.subject.other transfer
dc.subject.other kodväxling
dc.subject.other universitet
dc.title På andra hand jag tänker att Finnland är nära mitt hjärt : andra språks interferens i universitetsstuderandens svenskuppsatser
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206281981
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.date.updated 2012-06-28T17:02:31Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record