Koulusoittimia opettajanvalmistukseen : musiikin opetusoppia Helsingin opettajakorkeakoulussa lukuvuonna 1963-1964

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kuosmanen, Annika
dc.date.accessioned 2012-06-28T10:18:08Z
dc.date.available 2012-06-28T10:18:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218870
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206281978 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38117
dc.description.abstract Laulunopetus oli keskeinen oppiaine kansakoulussa koko sen toiminnan ajan. 1950-luvun lopulla oppiaine alkoi hitaasti muuttua musiikinopetuksen suuntaan Orff-soittimiston tullessa osaksi opetusta. Tutkielman tarkoitus on selvittää miten koulusoitinten tulo näkyi kansakoulunopettajien valmistuksessa. Tutkielma keskittyy lukuvuoden 1963-1964 musiikin pedagogiikkaan Helsingin opettajakorkeakoulussa ja keskeinen lähde tässä työssä on alkuperäinen opiskelijan muistiinpanoaineisto Ellen Urhon pitämiltä luennoilta. Luentojen sisältöä verrataan tuolloin voimassa olleeseen opetussuunnitelmaan, Kansakoulukomitean mietintöön vuodelta 1952, sekä opettajainvalmistusta ohjanneeseen Seminaarilainsäädännön uudistuskomitean mietintöön vuodelta 1960. Koska kansakoulujärjestelmän eri asteet vaihtelivat vuosien saatossa sekä nimityksiltään että luokka-asteiltaan, tutkielmassa luodaan katsaus näiden koulumuotojen kehitykseen. Tausta-aineistona kansakoulunopettajaksi valmistuvien musiikinopetuksesta on käsitelty Seminaarilainsäädännön uudistuskomitean mietintöä 1960, jota on pääpiirteissään suositeltu noudatettavaksi myös opettajakorkeakouluissa. Tutkielma on luonteeltaan kvalitatiivinen, musiikkikasvatuksen historiaan liittyvä vertaileva tapaustutkimus, jossa aineistoon perehdytään sisällönanalyyttisin keinoin. Käsiteltävien kohteiden eri osa-alueita verrataan pääpainon ollessa koulusoittimissa. Tavoite on selvittää nouseeko koulusoitinpedagogiikka esiin käsitellyssä aineistossa ja jos, niin millä volyymilla sekä missä määrin ja miltä osin luentojen pedagogiikka ja komiteamietintö ovat yhteneväiset tai eroavat toisistaan. Tutkimuksesta ilmenee, että komiteamietintö mainitsee soittimet ainoastaan ohimennen, kun taas opettajakorkeakoulun pedagogiikassa ne ovat keskeisessä osassa. Etenkin rytmillisen aineksen opetuksen yhteydessä soittimet nousevat merkittävästi esiin. Tutkimuksen lisäksi tämän työn keskeinen motiivi oli arvokkaan yksityisen muistiinpanomateriaalin tallentaminen digitaaliseen muotoon jälkipolvien tarkasteltavaksi.
dc.format.extent 95 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Helsingin opettajakorkeakoulu
dc.title Koulusoittimia opettajanvalmistukseen : musiikin opetusoppia Helsingin opettajakorkeakoulussa lukuvuonna 1963-1964
dc.title.alternative Musiikin opetusoppia Helsingin opettajakorkeakoulussa lukuvuonna 1963-1964
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206281978
dc.subject.ysa 1960-luku
dc.subject.ysa kansakoulu
dc.subject.ysa laulaminen
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa musiikki
dc.subject.ysa soittimet
dc.subject.ysa musiikkikasvatus
dc.subject.ysa historia
dc.subject.ysa opettajankoulutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.date.updated 2012-06-28T10:18:08Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record