Nuoren minäkuvaa tukeva musiikkikasvatus : musiikkiterapian mahdollisuuksia musiikinopetuksessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Santamaa, Henriikka
dc.date.accessioned 2012-06-18T21:49:51Z
dc.date.available 2012-06-18T21:49:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38062
dc.description.abstract Tiivistelmä – Abstract Tutkin tässä kandidaatintutkielmassani musiikkiterapian yhdistämisen mahdollisuuksia koulujen musiikinopetukseen. Musiikilla on tutkitusti ja todistetusti voimakas vaikutus ihmiseen monella eri alueella: tunteiden, ajatusten ja havaintojen tasolla. Musiikki voi luoda tai vaikuttaa tunnetilaan. Se voi palauttaa muistiin menneitä tapahtumia-Se voi toimia virikkeenä, apuvälineenä asioiden ja tapahtumien käsittelyyn. Sen avulla voidaan luoda turvaa tai siitä voidaan hakea mielihyvää. Nyky-yhteiskunta kovine arvoineen asettaa monelle lapselle ja nuorelle suuria kehityshaasteita jo varhain. Entinen maalaisperheidylli on vaihtunut moderniin kaupunkiperheeseen. Nykyään erittäin mahdollinen tilanne on, että toinen huoltajista ei ole lapsen biologinen vanhempi. Uusperheet ja suurperheet ovat tämän päivän sana. Lapsi viettää koulussa suuren osan päivästään. Usein oppilas on tekemisissä opettajan/opettajien kanssa enemmän kuin vanhempiensa. Koulun rooli on siis merkittävä oppilaan kasvatuksessa, mutta missä määrin koulussa pystytään vaikuttamaan oppilaan kasvuun ja millä keinoin? Minua kiinnostaa, mitkä tekijät nimenomaan ovat terapeuttisia musiikkikasvatuksessa ja miten niitä voisi vahvistaa ja hyödyntää koulun musiikinopetuksessa. Lisäksi haluaisin selvittää, mitä oppilaat ajattelevat musiikinopetuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista psyykeen eli kokevatko oppilaat musiikinopetuksen terapeuttisena tai omaa hyvinvointiaan edistävänä? Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus alan aineistoihin. Luon tällä tutkimuksella teoriapohjaa tutkimustani varten, jonka teen Pro Gradu -vaiheessa
dc.format.extent 33
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other musiikkiterapia
dc.subject.other nuoruusiän kehityspsykologia
dc.subject.other musiikinopetus
dc.subject.other musiikin vaikutukset
dc.title Nuoren minäkuvaa tukeva musiikkikasvatus : musiikkiterapian mahdollisuuksia musiikinopetuksessa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206191901
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music, Art and Culture Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Music Education en
dc.contributor.oppiaine musiikkikasvatus fi
dc.date.updated 2012-06-18T21:49:51Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record