"Nykyään sitä on oppinut arvostaa" : nuorten, joilla on CP- vamma, kokemuksia pitkäaikaisesta fysioterapiasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vänskä, Nea
dc.date.accessioned 2012-06-18T05:07:08Z
dc.date.available 2012-06-18T05:07:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218576
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206181886 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38050
dc.description.abstract Pro gradu- tutkimukseni tarkoituksena on ymmärtää ja kuvata nuorten, joilla on CP- vamma, kokemuksia pitkäaikaisesta fysioterapiasta fenomenologis- hermeneuttisen tutkimusasetelman kautta. Tutkimus liittyy laajempaan Jyväskylän yliopiston koordinoimaan Potilasohjaus fysioterapiassa – projektiin ja sillä on tutkimuslupa HUS:n eettiseltä toimikunnalta. Tutkimukseen osallistui 10 nuorta, joilla on ollut fysioterapiaa pienestä lapsesta lähtien, 16-22 -vuotta. Aineisto kerättiin avoimien yksilöllisten haastattelujen avulla ja analysoitiin Spiegelbergin (1982) ja Laineen (2010) aineistoanalyysimenetelmän kautta. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten merkityskokonaisuuksina ilmenivät: fysioterapia jatkuva osa elämää, muuntuva ymmärrys fysioterapiasta, lapsuuden harjoittelu liikkumiskyvyn perustana, fysioterapeutti harjoittelun ohjaajana, liikkumiskyvyn ylläpitävä fysioterapia ja toivo paremmasta liikkumiskyvystä fysioterapian avulla. Nuorten, joilla on CP- vamma, kokemus fysioterapiasta ilmenee dynaamisena merkitysverkostona, joka muuntuu lapsen kasvun ja erilaisten elämäntilanteiden myötä. Tutkimuksen tulosten kautta ilmenee, että nuoret kokevat fysioterapian jatkuvana ja hyödyllisenä kuntoutusmuotona, jonka ensisijaisesti pysyvä sairaus tuo mukanaan. Säännöllisesti lapsuudesta lähtien toteutunut fysioterapia on nuorille myös osin itsestään selvyys ja totuttu osa elämää. Fysioterapiassa olennaista nuorten näkökulmasta on sen painottuminen fyysisen toimintakyvyn osa-aluiden harjoittamiseen ja nuoret kokevat fysioterapian toteutuneen asiantuntijakeskeisesti erityisesti lapsuudessa. Tulosten perusteella jatkossa on tutkittava miten lasten ja nuorten fysioterapiassa voitaisiin paremmin edistää lapsen ja nuoren aktiivista vastuunottoa oman toimintakykynsä kehittämisestä ja ylläpitämisestä, sekä miten fysioterapia olisi osa lapsen ja perheen maailmaa, niin että se tukee lapsen kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti.
dc.format.extent 78 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other fysioterapia
dc.subject.other CP- vamma
dc.subject.other kokemus
dc.subject.other fenomenologis- hermeneuttinen tutkimus
dc.subject.other laadullinen tutkimus
dc.title "Nykyään sitä on oppinut arvostaa" : nuorten, joilla on CP- vamma, kokemuksia pitkäaikaisesta fysioterapiasta
dc.title.alternative Nuorten, joilla on CP- vamma, kokemuksia pitkäaikaisesta fysioterapiasta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206181886
dc.subject.ysa fysioterapia
dc.subject.ysa CP-oireyhtymä
dc.subject.ysa CP-vammaiset
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.subject.ysa nuoret
dc.subject.ysa lapset
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en
dc.subject.method Kvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated 2012-06-18T05:07:09Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record