Opettajien eettinen kuormittuneisuus ja eettiset dilemmat

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Enlund, Emmi
dc.contributor.author Luokkanen, Mari
dc.date.accessioned 2012-06-14T05:44:10Z
dc.date.available 2012-06-14T05:44:10Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218533
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206141865 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38030
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien eettistä kuormittuneisuutta, eettisten dilemmojen sisältöjä sekä niissä esiintyviä sidosryhmiä kahden eri dilemmatyypin suhteen. Eettistä kuormittuneisuutta kuvattiin eettisten dilemmojen useudella ja niistä johtuvalla stressillä. Dilemmatyypeistä ensimmäinen kuvasi tilanteita, joissa henkilö ei tiedä, mikä on oikea toimintapa (A-tyypin dilemma). Toinen kuvasi tilanteita, joissa henkilö joutuu syystä tai toisesta toimimaan sääntöjen, normien tai omien arvojen vastaisesti (B-tyypin dilemma). Tutkimus toteutettiin toukokuussa 2011 kyselytutkimuksena, joka kohdistui kaupunkiorganisaation sivistyspalveluissa työskenteleviin opettajiin. Heistä tutkimukseen osallistui 333 luokan-, erityis- ja aineenopettajaa, joista nuorimmat olivat 25-vuotiaita tai alle ja vanhimmat yli 60-vuotiaita. Vastanneista 75 % oli naisia. Tulokset osoittivat, että opettajista 76 % koki A-tyypin dilemmoja ja 23 % B-tyypin dilemmoja vähintään kuukausittain. Opettajista 28 % koki stressiä A-tyypin dilemmoista ja 34 % B-tyypin dilemmoista melko tai erittäin paljon. A-tyypin dilemmojen sisällöissä korostuivat toisen ihmisen kohtaamiseen ja hänen käyttäytymiseensä reagoimiseen liittyvät haasteet ja B-tyypin dilemmoissa arvoristiriidat sekä sääntöjen noudattamisen ja soveltamisen ongelmat. Kummassakin dilemmatyypissä suurin sidosryhmä oli oppilas. Sukupuolella, iällä ja ammattinimikkeellä oli vähäinen rooli eettisessä kuormittuneisuudessa ja eettisten dilemmojen sisällöissä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että kouluissa tulisi kiinnittää huomiota eettisen kuormittuneisuuden vähentämiseen esimerkiksi luomalla koululle omat eettiset ohjeet sekä järjestämällä eettisiä dilemmoja käsitteleviä keskustelutilaisuuksia. Lisäksi opettajien koulutuksissa tulisi kiinnittää huomiota oppilaiden ja näiden vanhempien kohtaamiseen koulun arjessa.
dc.format.extent 32 s.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other eettinen kuormittuneisuus
dc.subject.other eettiset dilemmat
dc.subject.other stressi
dc.subject.other opettajat
dc.subject.other sidosryhmät
dc.title Opettajien eettinen kuormittuneisuus ja eettiset dilemmat
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206141865
dc.subject.ysa stressi
dc.subject.ysa opettajat
dc.subject.ysa sidosryhmät
dc.subject.ysa eettisyys
dc.subject.ysa etiikka
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos Psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.date.updated 2012-06-14T05:44:10Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record