Valmistuvien sairaanhoitajien käsityksiä iäkkään henkilön kuntoutumista edistävästä hoidosta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Karhapää, Minna
dc.date.accessioned 2012-06-13T14:20:19Z
dc.date.available 2012-06-13T14:20:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218425
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206131863 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38028
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena kuntoutumista edistävä hoito ja sen opettaminen näyttäytyy sairaanhoitajien ammattikorkeakoulutuksessa. Tulevaisuudessa ikääntyneitä on entistä enemmän ja hoitajia tarpeeseen nähden liian vähän. Miten voidaan turvata ikäihmisille tarvittavat hoidon- ja kuntoutuksen palvelut? Ikääntyneiden tulisi olla hoidettaessa omatoimisempia. Hoitotyössä tulisi käyttää kaikkia keinoja, joilla voidaan edistää iäkkään henkilön toimintakykyä ja kuntoutumista. Yksi keinoista on kuntoutumista edistävä hoitotyö. Koska sairaanhoitajien koulutuksessa tulisi oppia ikääntyneiden omatoimisuuteen tähtäävä työtapa, on tärkeä selvittää millaisen käsityksen tulevat sairaanhoitajat ovat koulutuksestaan saaneet ja millaisin ajatuksin he työelämään siirtyvät. Tutkimuksesta saatuja tuloksia voi hyödyntää kehitettäessä sairaanhoitajien koulutukseen kuuluvaa kuntoutumista edistävää hoitoa, sen opetusta ja oppimista. Tutkimukseen haastateltiin kahden suomalaisen ammattikorkeakoulun valmistuvia sairaanhoitajia neljässä ryhmässä (n=20) syksyllä 2011. Haastattelujen teemoina olivat kuntoutumista edistävä hoito, sen opetus sairaanhoitajien ammattikorkeakoulutuksessa ja opetuksen kehittäminen. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Tutkimuksen aineisto analysoitiin fenomenografisen lähestymistavan mukaan. Käsityksiä eli merkityskokonaisuuksia tutkittaessa painotettiin osallistujien käsitysten eroja, suhteellisuutta ja kontekstuaalisuutta. Osallistujien yksittäisistä käsityksistä luotiin toisiinsa nähden hierarkkisesti muodostuneet kuvaus- ja käsityskategoriat, jotka muodostivat käsityskategoriajärjestelmän. Valmistuvien sairaanhoitajien käsityksen mukaan kuntoutumista edistävä hoito ammattikorkeakoulussa jakautuu kuntoutumista edistävään hoitoon ja sen oppimiseen. Kuntoutumista edistävä hoito muodostuu opiskelijoiden käsityksen mukaan hoitajan fyysisestä jaksamisesta, asennoitumisesta kuntoutumista edistävään hoitoon, yhteistyöstä ja hyvästä hoidosta. Oppimisessa korostuvat hoidon näkökulma kuntoutukseen, itseohjautuvuus ja ammatillinen kasvu. Opiskelijoiden käsityksissä kuntoutumista edistävässä hoidossa korostuu hyvä hoito ja ammattitaito. Siinä toteutuu yhteistyö ja ammatillinen kasvu. Opiskelijat ovat valmiita toteuttamaan kuntoutumista edistävää hoitoa, jos heille annetaan siihen työssä mahdollisuus.
dc.format.extent 60 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kuntoutus
dc.subject.other hoito
dc.subject.other sairaanhoitaja
dc.subject.other opiskelijat
dc.subject.other fenomenografia
dc.subject.other käsitykset
dc.title Valmistuvien sairaanhoitajien käsityksiä iäkkään henkilön kuntoutumista edistävästä hoidosta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206131863
dc.subject.ysa kuntoutus
dc.subject.ysa hoito
dc.subject.ysa sairaanhoito
dc.subject.ysa sairaanhoitajat
dc.subject.ysa opiskelijat
dc.subject.ysa käsitykset
dc.subject.ysa ikääntyneet
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine fysioterapia fi
dc.contributor.oppiaine Physiotherapy en
dc.subject.method fenomenografia
dc.date.updated 2012-06-13T14:20:19Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record