Humanistien identiteetti ja jäsenyys Suomi24-foorumin verkkokeskustelussa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kinnari, Jaana
dc.date.accessioned 2012-06-12T13:11:48Z
dc.date.available 2012-06-12T13:11:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1218382
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201206121855 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/38020
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut sitä, millaisia identiteettejä humanisteille rakentuu kahdessa www.suomi24.fi-verkkosivuston keskustelufoorumin keskusteluketjussa. Aihe on yhä ajankohtainen ja merkittävä, sillä vuoden 2010 yliopistolakiuudistus ja vuoden 2008 lama eivät mielestäni voi olla vaikuttamatta siihen, miten humanistit kokevat merkityksensä akateemisessa ympäristössä tai työmarkkinoilla. Tutkimukseni on kriittistä diskurssintutkimusta, jonka mukaan kieli, sosiaalinen maailma ja sen valtarakenteet ovat tiukasti sidoksissa toisiinsa. Kriittinen diskurssianalyysi sopii humanistien identiteettien tutkimiseen, sillä identiteetit liittyvät olennaisesti ryhmäjäsenyyksiin, ryhmien välisiin suhteisiin ja asemaan yhteiskunnassa. Tutkimukseeni liittyvät olennaisesti diskurssin, identiteetin ja position käsitteet. Diskurssit ovat tilannesidonnaisia ja luonnollistuneita puhumisen tapoja, joiden mukaan sanamuodot ja puhumisen tyyli valitaan. Identiteetin toteuttaminen puolestaan on sosiaalista ja kielellistä toimintaa, jonka kautta ihmiset luovat uusia määritelmiä siitä, keitä he ovat. Jotkut identiteetit ovat mahdollisia vain tietyissä tilanteissa, eli se, miten itsestä ja toisista puhutaan, on sidoksissa ympäröiviin konteksteihin ja diskursseihin. Positiointi taas viittaa vuorovaikutustilanteiden rooleihin ja asenteisiin puheenaiheena olevaa asiaa kohtaan. Analysoin kahta Suomi24-foorumin viestiketjua jäsenkategoria-analyysin metodien mukaisesti. Analyysi perustuu käsitykseen siitä, että ihmiset tekevät puhuessaan jatkuvasti luokitteluja arkitietonsa pohjalta. Jäsenkategoria-analyysin käsitteiden, kuten kontrastiparin, avulla tutkin, miten humanistien identiteetti on rakentunut monin tavoin. Tarkastelen sitä, miten erilaisilla yksittäisillä kielen piirteillä humanistit ilmaisevat jäsenyyttään ja identiteettejään. Otan myös huomioon kokonaisuudessaan sen, miten humanistien piirteistä, osaamisesta ja asemasta keskustellaan. Aineistoni humanistien identiteetti on ennen kaikkea työttömän ja turhan humanistin identiteetti, mikä tulee ilmi niistä piirteistä, toiminnoista ja muista kuvauksista, joita humanistit tekevät itsestään. Jotkut kirjoittajat lukivat itsensä tällaisiksi humanisteiksi ja asettivat näin itselleen tällaisia työttömän humanistin piirteitä. Jos humanistit liittivät itseensä positiivisia piirteitä, jäsenyyskin muuttui: he eivät kuuluneet näihin tavallisiin työttömiin humanisteihin vaan ovat esimerkiksi erikoisia työllistyneitä humanisteja. Humanistin identiteetit siis rakentuvat valtadiskurssinmukaisesta työttömän humanistin jäsenkategoriasta ja yksilön omasta suhtautumisesta tähän jäsenkategoriaan.
dc.format.extent 85 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other positio
dc.title Humanistien identiteetti ja jäsenyys Suomi24-foorumin verkkokeskustelussa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201206121855
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa jäsenyys
dc.subject.ysa Internet
dc.subject.ysa verkkokeskustelu
dc.subject.ysa humanistit
dc.subject.ysa keskustelupalstat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine suomen kieli fi
dc.contributor.oppiaine Finnish en
dc.subject.method Diskurssianalyysi
dc.subject.method Diskurssintutkimus
dc.date.updated 2012-06-12T13:11:48Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record