Menetelmiä henkilökohtaiseen tiedonhallintaan

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kivioja, Minna
dc.date.accessioned 2012-05-28T08:07:07Z
dc.date.available 2012-05-28T08:07:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1217377
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201205281741 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37903
dc.description.abstract Henkilökohtainen tiedonhallinta sisältää erilaisia toimintoja tietojen käsittelemiseen, jota tehdään henkilökohtaisella tietokoneella sekä töissä että kotona. Tässä tutkielmassa käsitellään henkilökohtaisen tiedonhallinnan aihealuetta ja etenkin siihen sisältyviä henkilökohtaisen tiedonhallinnan toimintoja ja niiden suorittamisessa käytettyjä yleisimpiä menetelmiä. Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää, mitä menetelmiä henkilökohtaisessa tiedonhallinnassa käytetään. Tutkimus rajattiin käsittelemään yhdellä kotikoneella tehtävää tiedonhallintaa. Tutkielman ensimmäisessä osassa tehtiin kirjallisuuskatsaus, jossa lähdekirjallisuuden pohjalta esiteltiin aiheen keskeistä käsitteistöä. Henkilökohtaiseen tiedonhallinnan määritelmien lisäksi esiteltiin myös aiheeseen sisältyvät käsitteet henkilökohtainen tieto ja tietoavaruus, tietoyksikkö, henkilökohtaisen tiedon kokoelma ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan toiminnot. Tutkielmassa käsiteltiin löytämisen, säilyttämisen, järjestämisen ja ylläpidon toimintoja. Toimintoihin kuuluvina menetelminä käsiteltiin löytämisessä hierarkkista navigointia ja hakua, säilyttämisessä hierarkkista kansiorakennetta ja sähköpostia tiedon säilytyspaikkana, järjestämisessä tiedon sijoittamisen tapoja ja luokittelua, lajittelua ja nimeämistä sekä ylläpidosta varmuuskopioita ja päivittämistä. Tutkielman toisessa, empiirisessä osassa laadittiin kyselytutkimus toimin-noista ja menetelmistä teorian pohjalta. Saadut tulokset olivat suurimmalta osin yhteneväiset aikaisemmissa tutkimuksissa kerättyjen tulosten kanssa. Huomattiin, että ihmiset mieluummin etsivät tietoja navigoimalla kansiorakenteessa kuin käyttävät hakua. Tietokokoelmista havaittiin tiedostokokoelmaa käsiteltävän aktiivisemmin kuin sähköposti- tai kirjanmerkkikokoelmaa. Todettiin myös, että varmuuskopioita tehdään useasti liian harvoin, koska tietojen katoamisen riskiä aliarvioidaan. Tutkielmassa muokattiin aikaisemmassa tutkimuksessa muodostettua järjestelemisen luokittelua jakamalla yksi luokka kahteen uuteen luokkaan.
dc.format.extent 92 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other tiedonhallinta
dc.subject.other henkilökohtainen tiedonhallinta
dc.subject.other terminologia
dc.subject.other kirjallisuuskatsaukset
dc.subject.other menetelmät
dc.subject.other kysely
dc.title Menetelmiä henkilökohtaiseen tiedonhallintaan
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205281741
dc.subject.ysa tiedonhallinta
dc.subject.ysa terminologia
dc.subject.ysa menetelmät
dc.subject.ysa tiedonhaku
dc.subject.ysa sähköposti
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.subject.method Kyselytutkimus
dc.subject.method Kirjallisuuskatsaukset
dc.date.updated 2012-05-28T08:07:07Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record