Attityder till svenska och finska på en arbetsplats

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mört, Sirpa
dc.date.accessioned 2012-05-21T09:58:15Z
dc.date.available 2012-05-21T09:58:15Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37865
dc.description.abstract Tutkielmani tarkoitus on selvittää suomenruotsalaisten työntekijöiden asenteita suomenkielisten kollegoidensa ruotsin kielen taitoon ja valmiuksiin käyttää ruotsin kieltä julkisen sektorin työpaikalla kaksikielisessä kunnassa Etelä-Suomessa. Tällä työpaikalla ja tutkimuspaikkakunnalla enemmistön äidinkieli on ruotsi, mikä vaikuttaa työyhteisön kieleen hallitsevasti. Vertailun vuoksi tutkimuksessa kartoitetaan myös suomenkielisten työntekijöiden asenteita ruotsinkielisten kollegoidensa suomen kielen taitoon ja valmiuksiin käyttää suomen kieltä ko. työyhteisössä. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kyselykaavaketta, johon työntekijät kolmessa eri työyksikössä ovat vastanneet. Materiaali on kerätty avoimilla kysymyksillä ja analysoitu kvalitatiivisesti. Kvalitatiivisen analyysin tukena käytetään kvantitatiivisia esityksiä taulukoiden ja kaavioiden muodossa. Tutkimuksen tulos osoitti, ettei asenteissa ruotsin ja suomen kielen välillä kollegoiden välisessä kanssakäymisessä ole merkittäviä eroja. Kaikki suhtautuvat toiseen kotimaiseen kieleen kunnioituksella niin, että jokainen saa ja voi käyttää omaa äidinkieltään myös virallisissa yhteyksissä. Mitä tulee kielitaitoon ja valmiuksiin toisessa kotimaisessa kielessä, tuli esiin, että kollegat auttavat toisiaan tilaisuuksissa ja tilanteissa, missä "vastapuolen" kielitaito on puutteellinen. Vaikka kollegat puhuvat "sekakieltä", yhteistyö sujuu hyvin, eikä kieliriitoja esiinny. Yleensä ei myöskään vältetä kontaktia, vaikka pidetään omaa toisen kotimaisen kielen taitoa puutteellisena. Kun työ sujuu positiivisessa hengessä, on helpompi puhua/kirjoittaa väärin. Ainoa negatiivinen tutkimuksessa esiin tullut seikka oli joidenkin suomenkielisten kokemus siitä, että jotkut ruotsinkieliset kollegat puhuvat äidinkieleltään suomenkielisen asiakkaan kanssa ruotsia, jos asiakas osaa ruotsia. Tämä tutkimus keskittyi ainoastaan kollegoiden väliseen kielenkäyttöön, mutta jatkotutkimuksen aiheena kielenkäyttö myös asiakkaiden ja henkilökunnan välillä olisi kiinnostava tutkimuskohde.
dc.format.extent 24 + 4
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kielen käyttäminen
dc.subject.other kaksikielisyys työpaikalla
dc.subject.other suomen ja ruotsin kieli työpaikalla
dc.title Attityder till svenska och finska på en arbetsplats
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201205211690
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.date.updated 2012-05-21T09:58:16Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record