Kuntouttava työtoiminta voimaantumisen katalyyttinä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pihl, Anu
dc.date.accessioned 2012-04-20T10:42:45Z
dc.date.available 2012-04-20T10:42:45Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1197643
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201204201560 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37710
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena on tuoda esiin ja kuvata kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden henkilöiden elämässä tapahtuneita myönteisiä laadullisia muutoksia. Tutkielmassa pohditaan lisäksi kuntouttavan työtoiminnan ja voimaantumisen välistä yhteyttä. Voimaantuminen on tässä tutkielmassa kaksoisroolissa. Se on yhtäältä kuntouttavan työtoiminnan myötä tapahtuneiden myönteisten muutosten yhteinen nimittäjä ja toisaalta se on tuloksia selittävä teoreettinen viitekehys. Sosiaalista työllistämistä koskevia lakeja ollaan parhaillaan uudistamassa. Sen myötä myös laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) on tarkastelun alla. Tämän vuoksi tutkielman aihe on juuri nyt erityisen ajankohtainen. Tekemäni systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella kuntouttava työtoiminta on toimenpide, joka tukee yksilön elämänhallintaa. Se on työmenetelmä, jonka avulla asiakkaiden vaikeisiin tilanteisiin voidaan tarttua. Kuntouttava työtoiminta on edellä mainittujen lisäksi yhteiskunnan näkökulmasta tarkasteltuna tärkeä toimintamalli pitkäaikaistyöttömien aktivointiin ja yhteiskunnan yksi keino tarjota kansalaisilleen jotakin passiivisuuden sijaan. Tämän pro gradu -tutkielman empiirinen aineisto muodostuu 48 eri tavalla onnistuneesta kuntouttavan työtoiminnan asiakastapauksesta. Voimaantuminen ilmeni näissä tapauksissa 46 erilaisena myönteisenä muutoksena. Tutkielman empiirinen aineisto on kerätty myönteisiä muutoksia etsien kuntouttavan työtoiminnan positiivisesta ääripäästä. Yli puolet tapausesimerkkien henkilöistä kärsi kuitenkin päihde- tai mielenterveysongelmasta. Yhteensä tapausesimerkeistä nousi esiin 38 erilaista syytä työttömyyden pitkittymiseen. Sisällönanalyysin sekä määrällisen tekstianalyysin avulla aineistosta esiin nousseet myönteiset laadulliset muutokset on asetettu viiden pääluokan alle, jotka on nimetty 1) yhteisöllisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviksi muutoksiksi, 2) päämääriin ja motivaatioon liittyviksi muutoksiksi, 3) kykyuskomuksiin ja itsetuntoon liittyviksi muutoksiksi, 4) mielekkääseen ja säännölliseen arkeen liittyviksi muutoksiksi sekä 5) emootioihin ja mielenterveyteen liittyviksi muutoksiksi. Tämän pro gradu -tutkielman keskeinen tulos on se, että kuntouttavan työtoiminta voi toimia voimaantumisen katalyyttinä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuminen voi siis nopeuttaa ja edistää ihmisten voimaantumista.
dc.format.extent 101 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Kuntouttava työtoiminta
dc.subject.other voimaantuminen
dc.title Kuntouttava työtoiminta voimaantumisen katalyyttinä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204201560
dc.subject.ysa kuntouttava työtoiminta
dc.subject.ysa voimaantuminen
dc.subject.ysa sosiaalinen työllistäminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.date.updated 2012-04-20T10:42:45Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record