Java-ohjelmoinnin erityispiirteet Android-pohjaisissa laitteissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leukkunen, Antti
dc.date.accessioned 2012-04-13T10:30:00Z
dc.date.available 2012-04-13T10:30:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37692
dc.description.abstract Leukkunen, Antti Java-ohjelmoinnin erityispiirteet Android-pohjaisissa laitteissa Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2012, 28 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Hirvonen, Pertti Android-käyttöjärjestelmä tarjoaa Java-ohjelmoijalle uusia haasteita sekä mah-dollisuuksia. Androidiin siirtyminen vaatii kuitenkin joidenkin asioiden huo-mioon ottamista. Tässä tutkielmassa tarkastellaan Java-ohjelmoinnin erityispiir-teitä, kun kohdelaitteina ovat Android-pohjaiset mobiililaitteet. Tutkielmassa tarkastellaan ensinnäkin Android-ohjelmoinnin perusperiaatteita ja verrataan niitä perinteiseen Java-ohjelmointiin. Erityispiirteet jaetaan kahdelle tasolle: oh-jelmisto- sekä laitetasolle. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavalla Java-ohjelmointi eroaa Android-ohjelmoinnista ja toisin sanoen, minkälaisia haasteita tai toisaalta mahdollisuuksia Android-maailmaan tutustuva Java-ohjelmoija tulee kohtaamaan. Tämän tutkimuksen pohjana käytettiin alan kirjallisuutta sekä erilaisia julkaisu-ja aihepiirin alueelta. Aiheen ollessa verrattain nuori, käytettiin lähteinä myös internet-artikkeleita sekä Android-kehittäjien tuottamaa sivustoa. Keskeisimpinä tuloksina tutkimuksessa nousivat esiin sovelluksien elinkaarien erilaisuus, järjestelmäpinon vaikutukset ohjelmakoodin kääntämiseen sekä Androidin epästandardi luokkakokoelma. Android-sovelluksen elinkaari mää-räytyy käyttäjän sekä muistinhallinnan toimien perusteella, kun taas perintei-sessä Java-ohjelmoinnissa ohjelmoija hallitsee elinkaarta itse. Androidin epä-standardista luokkakokoelmasta puuttuu esimerkiksi grafiikkakirjastot, joiden puute pakottaa sovelluskehittäjän tutustumaan uusiin toimintatapoihin. fi
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other android fi
dc.subject.other java fi
dc.subject.other ohjelmistokehitys fi
dc.subject.other erityispiirteet fi
dc.title Java-ohjelmoinnin erityispiirteet Android-pohjaisissa laitteissa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201204131535
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record