Töissä vapaalla? : yksityiselämän valuminen työajalle tietotyössä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Viinikka, Joanna
dc.date.accessioned 2012-03-28T09:20:24Z
dc.date.available 2012-03-28T09:20:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1196599
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201203281495 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37647
dc.description.abstract Tietotyössä kollektiivinen aikakuri ja työaikanormit ovat tehneet tilaa yksilöllisille valinnoille ja joustavuudelle työajan suhteen. Työntekijät joutuvatkin tekemään päätöksiä omaa työajankäyttöä koskien niin eri suunnilta tulevien velvoitteiden kuin henkilökohtaisten mieltymysten ja tarpeiden pohjalta. Tällöin myös työn ja yksityiselämän välinen raja hämärtyy entisestään, niiden liukuessa toistensa lomaan. Kyse ei ole pelkästään työn läikkymisestä yksityiselämään ja vapaa-ajalle, vaan myös yksityisasiat voivat valua työajalle. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan, millaisia henkilökohtaisia asioita tietotyössä työajalla suoritetaan, missä laajuudessa yksityisasiat valuvat työajalle sekä millaisia syitä ja seurauksia tällä toiminnalla nähdään olevan. Lisäksi tarkastellaan luottamuksen ja kontrollin suhdetta työaika-autonomiaan. Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus, jonka aineisto koostuu yhdeksän tietotyöntekijän teemahaastattelusta. Analyysimenetelminä hyödynnetään teemoittelua ja tyypittelyä. Omien asioiden hoitaminen työajalla näyttää olevan varsin yleistä; kuitenkin sen laajuus on yksilöllistä, riippuen työntekijän omista intresseistä, työn luonteesta ja piirteistä, työyhteisön suhtautumisesta sekä organisaation kontrollista. Henkilökohtaisten asioiden hoitamista työajalla pidetään usein välttämättömänä oman ja läheisten arjen organisoimisessa ja hallinnoimisessa sekä työn ja yksityiselämän tasapainottamisessa. Teknologia ja tietotekniikka mahdollistavat yksityisasioiden hoitamisen vaivattomasti ja nopeasti, mikä kytkeytyy toisaalta myös yksilön tarpeisiin kontrolloida omaa saavutettavuuttaan ja pysytellä tietoisena ympäröivän maailman tapahtumista. Yksityisasioiden suorittamista työajalla pidetään ainakin jossain määrin hyväksyttävänä, jos sen ei katsota häiritsevän liiallisesti työntekoa ja tuloksellisuutta. Asiassa on kuitenkin kaksi puolta: tietointensiivisessä työssä fokuksen siirtäminen hetkeksi pois työtehtävistä voi virkistää ja rentouttaa, toisaalta katkoa tarpeettomasti työtehtäviin keskittymistä. Toistaiseksi monilta organisaatioilta puuttuvat selkeät säännöt ja ohjeet työajankäytön suhteen, mikä jättää paljon tulkinnanvaraa työntekijälle itselleen ja voi samalla herättää ristiriitaisia tunteita työyhteisössä. Nostamalla esiin työntekijän tarpeisiin, työn ja organisaation asettamiin ehtoihin sekä luottamukseen ja sitoutumiseen liittyviä arvoja ja ajattelutapoja voidaan edesauttaa työn ja yksityiselämän yhteensovittamista, sekä työnantajan että työntekijän intressit huomioiden. Se tarjoaa samalla myös mahdollisuuden lisätä ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat henkilökohtaisten asioiden valumiseen työajalle.
dc.format.extent 114 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Ajankäyttö
dc.subject.other kontrolli
dc.subject.other luottamus
dc.subject.other tietotyö
dc.subject.other työaika
dc.subject.other vapaa-aika
dc.subject.other yksityiselämä
dc.title Töissä vapaalla? : yksityiselämän valuminen työajalle tietotyössä
dc.title.alternative Yksityiselämän valuminen työajalle tietotyössä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203281495
dc.subject.ysa ajankäyttö
dc.subject.ysa kontrolli
dc.subject.ysa luottamus
dc.subject.ysa tietotyö
dc.subject.ysa työaika
dc.subject.ysa vapaa-aika
dc.subject.ysa yksityiselämä
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.date.updated 2012-03-28T09:20:25Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record