Tapaustutkimus kahden kunnan viranhaltijoiden ja opettajien näkemyksistä ja toiveista koululaisten uinnin opetuksen toteutuksesta : "onneksi se on kirjattu opetussuunnitelmaan"

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kaukovuo, Tiia
dc.date.accessioned 2012-03-06T19:55:03Z
dc.date.available 2012-03-06T19:55:03Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1195489
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201203061347 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37491
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa koululaisuinnin toteutukseen liittyviä tekijöitä. Tapaustutkimuksen kohteena oli kaksi eteläsuomalaista keskikokoista kuntaa, joissa toisessa on uimahalli ja toisessa ei. Haastattelujen avulla selvitettiin kuntien opetus- ja liikuntatoimen viranhaltijoiden ja opettajien näkemyksiä uinnista yleensä, uinnin opetussuunnitelman asemasta sekä uinnin ja hengenpelastuksen opetuksen toteutukseen liittyviä näkemyksiä. Tutkimuksen teoreettisessa osassa perehdyttiin uinnin terveydellisiin tekijöihin, uinnin opetussuunnitelmaan, koululaisuinnin nykytilaan ja kuntien mahdollisuuksiin toteuttaa koululaisuintia. Empiirisessä osassa tutkittiin kuntien uinnin opetussuunnitelmien tavoitteita ja oppisisältöjä ja verrattiin niitä uinnin opetusmääriin tutkimuskunnissa. Tutkimus vahvistaa aikaisempien tutkimusten tuloksia siitä, että uimahalli mahdollistaa uinnin toteuttamisen ja kunnan taloudella on vaikutusta toteutukseen. Tuloksia tarkasteltaessa kävi ilmi, että uimahallin sijainti paikkakunnalla ei välttämättä takaa uinnin asemaa kunnan liikunnan oppi-sisällöissä vaan siihen vaikuttavat muutkin yhteisölliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Tutkimuksen tulokset jaotellaan koululaisten uintia mahdollistaviin ja uhkaaviin tekijöihin. Koululaisuinnin toteutumista kunnassa edesauttavat yhteisön vahvat uintiperinteet ja myönteiset asenteet uintia kohtaan, opetus- ja liikuntatoimen tiivis yhteistyö, eri ammattikuntien toisiaan kohtaan osoittama ammatillinen arvostus sekä erityinen kuljetusasiantuntija, joka hoitaa uimahallikuljetukset. Uintia uhkaaviksi tekijöiksi osoittautuivat pitkät matkat uimahalliin, organisoinnin työläys, vastuukysymykset sekä opettaja-alan naisvaltaisuus. Erityistä huolta aiheuttaa alakoulujen opettajien motivaatio ja pedagoginen pätevyys opettaa uintia. Yhteiskunnalliset tekijät haastavat myös ui-maopetusta. Uinti arkiliikuntana näyttää vähentyneen lasten ja nuorten keskuudessa, koska per-heiden asenteet uimista kohtaan ja vapaa-ajanviettotavat ovat muuttuneet. Uhkakuvista huolimatta todetaan, että uinnin tulee kuulua jatkossakin liikunnan oppisisältöihin, koska se antaa oppilaille mahdollisuuden saavuttaa hyvät uima- ja hengenpelastustaidot. Tämän tutkimuksen perusteella kunnan budjettiin merkitty erillinen uinnin opetuksen määräraha edesauttaa sitä, että koululaisuintia järjestetään kunnassa edes jonkin verran. Silti tulisi kiinnittää enemmän huomiota kuntien eriarvoiseen asemaan ja mahdollisuuksiin toteuttaa koululaisten uintia. Opettajakoulutuksessa tulisi lisätä opettajien tietoja uinnin myönteisistä vaikutuksista yksilön hyvinvointiin ja uimaopetuksen pedagogista osaamista. Koululaiset ovat eriarvoisessa asemassa, kun tarkastellaan uimaopetusmääriä ja saavutettua uimataitoa.
dc.format.extent 82 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other uinti
dc.subject.other opetussuunnitelma
dc.subject.other kunta
dc.subject.other koululiikunta
dc.subject.other tapaustutkimus
dc.title Tapaustutkimus kahden kunnan viranhaltijoiden ja opettajien näkemyksistä ja toiveista koululaisten uinnin opetuksen toteutuksesta : "onneksi se on kirjattu opetussuunnitelmaan"
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201203061347
dc.subject.ysa uinti
dc.subject.ysa opetussuunnitelmat
dc.subject.ysa kunnat
dc.subject.ysa koululiikunta
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en
dc.subject.method Tapaustutkimus
dc.date.updated 2012-03-06T19:55:04Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record