Ulkoministeri James F. Byrnesin illokutionääristen intentioiden tarkastelu Stuttgartin puheessa syyskuussa 1946

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leinonen, Jukka
dc.date.accessioned 2012-01-16T14:41:31Z
dc.date.available 2012-01-16T14:41:31Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1192214
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201201161032 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37211
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella Yhdysvaltain ulkoministeri James F. Byrnesin Stuttgartissa syyskuussa 1946 pitämää puhetta illokutionäärisen uudelleentulkinnan keinoin. Tavoitteena ei ole niinkään puhetekstin tuottamien empiiristen seurausten (perlokuutioiden), vaan niiden aiheuttamien tekojen sisällön (illokuutioiden) analyysi. Puheaktiteorian ajatus puhumalla tekemisestä johtaa pohtimaan, mitä ulkoministeri todella teki sanoessaan mitä sanoi. Metodologisella valinnalla halutaan korostaa erityisesti Quentin Skinnerin esiin nostamaa puhujan intentionaalisuutta, mikä puheaktiteorian valossa johtaa kysymyksiin puheen oikeasta kontekstista. Tarkoituksena on siis selvittää Stuttgartin puheen merkitystä sen omassa ajallisessa ja paikallisessa kehikossa. Kontekstuaalinen kehikko on ennen kaikkea kielellinen ja puheaktit nousevatkin tässä yhteydessä vastaamaan puhujan merkittäviksi asettamiin kysymyksiin. Metodologinen valinta on kiistatta nähtävissä myös osana objektiivisuuspyrkimyksiä. Tavoite tutkia tekstiä ”oikeassa” kontekstissaan eräänlaisena retorisena siirtona vaatii analysoimaan aikaisemman tutkimuksen suhtautumista tekstiin ja sen tapaa sijoittaa teksti erilaisiin kontekstimaailmoihin. Eri tutkijoiden tulkitsemana puheesta on nostettu esiin erilaisia merkityksiä ja intentioita, mikä ymmärrettävästi johtuu sekä kontekstualisointiin liittyvistä valinnoista että valinnoista, joilla puheen tulkinta on lukittu yhteen koko puheen kattavaan argumenttiin tai sanomaan. Puheaktiteorian valossa halutaan väittää, että Stuttgartin puhetekstikin on nähtävissä joukkona lukuisia puhetekoja, joilla erillisinä tai osana kokonaisuutta voi olla erillisiä merkityksiä ja intentioita. Totaalisten tulkintojen sijaan tämän tutkimuksen kontribuutio onkin pyrkimyksessä eräänlaisten ”ideaalityyppien” tarjoamiseen tutkimuksen heuristisina välineinä. Karkea typologisointi wilsonismin, progressivismin, amerikanismin, Jaltan aksioomien, antikommunismin, turvallisuuspolitiikan, Yhdysvaltain sisäpolitiikan, liittoutuneiden sotakorvauspolitiikan ja aluepolitiikan suhteen pyrkii lähestymään Byrnesin intentioita osoittamalla erilaisia mahdollisten maailmojen perspektiivejä. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, ettei Stuttgartin puhetta voi pitää yksiselitteisesti kylmän sodan tekstinä. Päinvastoin tekstin illokutionäärinen uudelleentulkinta osoittaa joukon aidosti mahdollisia intentioita, jotka ennemminkin ohjaavat tarkastelemaan tekstiä toisaalta Yhdysvaltain sisäpoliittisena, toisaalta sotakorvauskysymyksiin liittyvänä aluepoliittisena tyyppinä.
dc.format.extent 129 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Byrnes, James F
dc.title Ulkoministeri James F. Byrnesin illokutionääristen intentioiden tarkastelu Stuttgartin puheessa syyskuussa 1946
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201201161032
dc.subject.ysa kylmä sota
dc.subject.ysa intentio
dc.subject.ysa puheaktiteoria
dc.subject.ysa puheakti
dc.subject.ysa intentio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine valtio-oppi fi
dc.contributor.oppiaine Political Science en
dc.date.updated 2012-01-16T14:41:31Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record