Toimittajien kokemuksia ammatti-identiteetistä sekä ammattiin liittyvästä julkisuudesta ja sen hallinnasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sihvonen, Henna
dc.date.accessioned 2011-12-20T12:43:36Z
dc.date.available 2011-12-20T12:43:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1191052
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011122011834 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37127
dc.description.abstract Tässä tutkimuksessa pyrittiin kuvaamaan ja ymmärtämään niitä kokemuksia, joita toimittajilla on ammatti-identiteetistä, ammattiin liittyvästä julkisuudesta ja sen hallinnasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin millaisena toimittajat kokevat oman työnsä ja kuinka he liittävät julkisuuden omaan ammatti-identiteettiinsä. Tutkimus suoritettiin laadullisena tutkimuksena ja tieteenfilosofisesti sitä ohjasi fenomenologia. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Tutkimusta varten haastateltiin seitsemää Yleisradiossa toimittajan tehtävissä työskentelevää henkilöä. Haastatteluiden avulla saatiin näkyväksi niitä kokemuksia ja keinoja, joita toimittajat käyttävät hallitakseen omaan ammattiinsa liittyvää julkisuutta. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen analyysin avulla. Tämän tutkimuksen tulosten kautta näyttää siltä, että toimittajan työ on murrosvaiheessa. Pidemmän uran tehneet toimittajat ovat tilanteessa, jossa omaa työnkuvaa tulee määritellä uudelleen. Ammatti-identiteetti on tärkeä osa toimittajien henkilökohtaista identiteettiä: henkilön identiteetti ja ammatti-identiteetti ovat samaa identiteettiä, tai niin lähellä toisiaan, että eroa on hankala tehdä. Ammattiin liittyvä julkisuus näyttäytyy toimittajan työssä siten, että se koetaan pääasiallisesti julkisena työnä, johon kuuluu myös henkilökohtaista, ammatin myötä tulevaa julkisuutta. Lisäksi televisio koetaan selkeästi julkisemmaksi työvälineeksi kuin radio. Ammattiin liittyvä julkisuus koetaan helpommin hallittavaksi kokemuksen lisääntyessä. Esimerkiksi internetissä ja julkisissa tiloissa toimiminen, kodin ja perheen rajaaminen julkisuuden ulkopuolelle sekä hallittu itsestäkertominen helpottuvat, muotoutuen itsestään selviksi käytänteiksi. Tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten valossa näyttää siltä, että Petronion Communication Privacy Management -teoriasta löytyy yhteyksiä toimittajien kokemuksista yksityisen tiedon ja yksityisyyden rajojen hallinnan suhteen. Lisäksi toimittajien työhön liittyy oletus itsestäkertomisesta. Toimittajien ammattitaitoon sisältyy olennaisesti taito toteuttaa itsestäkertomista hienovaraisesti ja toimivasti. Samalla se on tärkeä ammattiin liittyvän julkisuuden hallinnan muoto.
dc.format.extent 80 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ammatti-identiteetti
dc.subject.other Communication Privacy Management
dc.subject.other fenomenologia
dc.subject.other hallinta
dc.subject.other identiteetti
dc.subject.other identiteettiteoria
dc.subject.other itsestäkertominen
dc.subject.other julkisuus
dc.subject.other puheviestintä
dc.subject.other toimittajat
dc.title Toimittajien kokemuksia ammatti-identiteetistä sekä ammattiin liittyvästä julkisuudesta ja sen hallinnasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011122011834
dc.subject.ysa ammatti-identiteetti
dc.subject.ysa hallinta
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa identiteettiteoria
dc.subject.ysa julkisuus
dc.subject.ysa puheviestintä
dc.subject.ysa toimittajat
dc.subject.ysa yksityisyys
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Communication en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine puheviestintä fi
dc.contributor.oppiaine Speech Communication en
dc.subject.method Fenomenologia
dc.date.updated 2011-12-20T12:43:37Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record