Engelska lånord i svenska ungdomars diskussioner på nätforumet Ungdomar.se

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tuovinen, Minna
dc.date.accessioned 2011-12-11T16:49:58Z
dc.date.available 2011-12-11T16:49:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1190540
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011121111782 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/37061
dc.description.abstract Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, millaisia englannin kielestä lainattuja sanoja ruotsalaiset nuoret käyttävät internetin keskustelupalstoilla. Tutkielmassa tarkastellaan lingvistisestä näkökulmasta sanoja, jotka on lainattu ruotsin kieleen aikaisintaan 1950-luvulla. Tutkimusaineisto koostuu 83 ruotsalaisella Ungdomar.se-keskustelufoorumilla vuosina 2009 ja 2010 käydystä elokuva- ja tv-aiheisesta keskustelusta. Aineiston analysoimisessa on käytetty sekä määrällisiä että laadullisia tutkimusmenetelmiä. Aineistosta löydetyt englannin kielestä lainatut sanat on jaoteltu lainasanatyypin, sanaluokan sekä aihealueen mukaan. Analysoin useiden esimerkkisanojen alkuperää, merkitystä, käyttöä sekä mukauttamista ruotsin kieleen. Lisäksi tarkastelen muutamia lainasanoista muodostettuja uudissanoja. Pohdin tutkielmassani myös mahdollisia syitä tutkimieni sanojen lainautumiseen ja käyttöön ruotsin kielessä. Aineistossa esiintyy yhteensä 163 englannin kielestä lainattua sanaa sekä muutamia lainasanoista ja ruotsalaisista päätteistä muodostettuja uudissanoja. Valtaosassa lainasanoista sekä muoto että sisältö on lainattu englannin kielestä. Tutkimusmateriaalissa esiintyy runsaasti myös käännös- ja merkityslainoja sekä sanoja, joissa on yhdistetty englannin- ja ruotsinkielisiä morfeemeja. Useiden sanojen ääntämistä, kirjoitusasua ja taivutusta on mukautettu ruotsin kieleen paremmin sopiviksi. Suurin osa aineistoni lainasanoista on substantiiveja, mutta myös adjektiivit ja verbit ovat kohtalaisen yleisiä. Yleisimpiä aihealueita ovat televisio ja elokuvat sekä tietokoneet ja internet. Tutkielmani osoittaa, että ruotsalaiset nuoret käyttävät internetissä keskustellessaan monia alkujaan englanninkielisiä sanoja, joista osalla on ruotsinkielinen vastine, osalla ei. Yleisimpiä syitä lainasanojen käyttöön lienevät englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin ihannointi sekä nuorten halu osoittaa yhteenkuuluvuutta toistensa ja muiden internet-käyttäjien kanssa. Lainasanat kertovat yhteiskunnan kehityksestä sekä englannin kielen maailmanlaajuisesta leviämisestä. Ajan mittaan ne voivat muuttaa ruotsin kielen sanastoa pysyvästi.
dc.format.extent 88 sivua
dc.language.iso swe
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lainasanat
dc.subject.other vierassanat
dc.subject.other uudissanat
dc.subject.other kielikontaktit
dc.subject.other internet
dc.subject.other keskustelupalstat
dc.subject.other ruotsin kieli
dc.subject.other englannin kieli
dc.title Engelska lånord i svenska ungdomars diskussioner på nätforumet Ungdomar.se
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011121111782
dc.subject.ysa lainasanat
dc.subject.ysa vierassanat
dc.subject.ysa uudissanat
dc.subject.ysa kielikontaktit
dc.subject.ysa Internet
dc.subject.ysa keskustelupalstat
dc.subject.ysa ruotsin kieli
dc.subject.ysa englannin kieli
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos kielten laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Languages en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ruotsin kieli fi
dc.contributor.oppiaine Swedish en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.date.updated 2011-12-11T16:49:58Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record