Hoivan tarinoita : tutkimus äitiään hoivaavien tytärten narratiiveista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Vasara, Paula
dc.date.accessioned 2011-11-23T15:04:17Z
dc.date.available 2011-11-23T15:04:17Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189458
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112311723 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36991
dc.description.abstract Tämän työn tarkoituksena on tarkastella tytärten narratiiveja hoivasta. Tutkimus perustuu Omaishoito, palkkatyö ja identiteetit -tutkimushankkeessa kerättyihin kerronnallisiin haastatteluihin, joista on valittu neljäntoista äitiään päivittäin hoivaavan tyttären kertomukset. Työn tarkoituksena on tarkastella sitä, millaisten tarinatyyppien kautta kokemus hoivasta tulkkiutuu äitiään hoivaavilla tyttärillä ja toisaalta millainen merkitys konstruoidulla tarinatyypillä on tulkinnan kautta elämän jäsennyksissä. Narratiivit nähdään merkityksellisen rakennelman muodostamisena sellaisesta, joka muutoin olisi sattumanvarainen. Yhdessä ne muodostavat sosiaalisen tarinavarannon: nämä kulttuuriset tarinamallit tarjoavat tietyn kulttuurin jäsenille yhteisen merkitysperustan, jonka pohjalta voidaan luoda omaa tarinaa, tulkita itseä ja toisia sekä myös ennakoida toisten tulkintoja. Työn analyysimenetelmänä on käytetty narratiivista metodia sosiaalisen konstruktionismin viitekehyksessä. Tytärten tarinoissa voitiin tunnistaa romanssin, tragedian ja ironian tarinatyyppejä, jotka kertoivat siitä, miten tyttäret hahmottivat kokemustaan äitinsä hoivasta ja millaisiin kulttuurisiin tarinamalleihin he nojautuivat. Romanssille tyypillinen käsitys hoivatilanteesta oli harmonian tilaa tavoitteleva kamppailu, tragedialle häviöön tuomittu taistelu elämää suurempia voimia vastaan ja ironialle etäännyttäminen ja sen hyväksyminen, että asiat voisivat olla toisinkin. Kulttuuriset mallit liittyivät käsityksiin perheestä ja sen vastuusta, vastuiden oikeudenmukaisesta jakautumisesta sekä elämän eri aspektien nivoutumisesta yhteen arjessa. Tutkimus osoittaa, miten tyttäret käyttävät erilaisia tarinallisia malleja elämäntilanteensa jäsentämiseen ja hahmottamiseen. Se tuo esille hoivan kokemuksen moninaisuuden tytärtenkin osalta, mutta viittaa myös niihin tapoihin, joilla elämäntilanteen jäsennykset ja tulkinnat hoivasta yleisemminkin hahmottuvat. Hoivan eri ulottuvuuksien, myös kokemuksellisuuden, moninaisuuden ymmärtäminen on olennaista, jotta hoiva- ja hyvinvointipolitiikassa olisi mahdollista huomioida eri osapuolten yksilöllisesti rakentuvia jäsennyksiä. Tämän kautta voidaan mahdollistaa soveltuvien ja joustavien palveluiden järjestäminen tukemaan niitä, jotka huolehtivat läheistensä hyvinvoinnista.
dc.format.extent 130 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other hoiva
dc.subject.other omaishoiva
dc.subject.other narratiivinen tutkimus
dc.subject.other narratiivi
dc.subject.other kokemus
dc.subject.other äiti
dc.subject.other tytär
dc.title Hoivan tarinoita : tutkimus äitiään hoivaavien tytärten narratiiveista
dc.title.alternative Tutkimus äitiään hoivaavien tytärten narratiiveista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011112311723
dc.subject.ysa omaishoito
dc.subject.ysa hoivatyö
dc.subject.ysa kokemukset
dc.subject.ysa äidit
dc.subject.ysa tyttäret
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiaalityö fi
dc.contributor.oppiaine Social Work en
dc.subject.method Narratiivinen tutkimus
dc.date.updated 2011-11-23T15:04:17Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record