Lapsiperheiden kasvisten kulutus äitien kuvaamana

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Munter, Hanne
dc.date.accessioned 2011-11-23T08:30:08Z
dc.date.available 2011-11-23T08:30:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1189376
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011112311718 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36985
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten lapsiperheiden äidit kuvaavat omaa ja perheensä kasvisten kulutusta ja siihen liittyviä esteitä ja edistäviä tekijöitä. Tutkimusaineisto koostui haastatteluista, jotka toteutin keväällä 2010. Haastateltavina tutkimuksessa oli päiväkoti-ikäisten lasten äitejä (n= 10), jotka tavoitin erään Espoon kaupunginosan päiväkodin kautta. Aineistonkeruussa noudatin teemahaastattelun periaatteita ja aineiston analyysin tein aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysin tarkoituksena oli luoda kokonaiskuvaa siitä, miten haastatellut äidit kuvasivat heidän omaa, muiden perheenjäsenten sekä yleisesti koko perheen kasvisten kulutusta. Haastateltujen äitien kasvisten kulutukseen liittyvät kuvaukset olivat moninaisia ja yksilöllisiä. Äidit kokivat, että heidän lapsuutensa kasvisten käyttötottumukset olivat siirtyneet ainakin osittain nykyiseen perheeseen. He kuvasivat omaa kasvisten käyttöään määrältään runsaaksi, mutta muiden perheenjäsenten sekä yleisesti perheen kasvisten käytön he kokivat vähäiseksi. Samalla kuitenkin kasvisten käytön suositellusta määrästä esiintyi epätietoisuutta. Äidit kokivat, että lapsen syntymän myötä kasvisten käyttöön alettiin kiinnittää enemmän huomiota, mikä kuitenkin väheni lapsen kasvaessa. Kasvisten käytön omaksuminen nähtiin keskeisimmäksi kasvisten kulutusta edistäväksi tekijäksi kaikkien perheenjäsenten kohdalla. Lasten kohdalla kasvisten käytön omaksuminen nähtiin kuitenkin vaikeaksi. Kasvisten käyttö arjessa nähtiin hankalaksi myös muun muassa ajanpuutteen takia. Perheen aterioinnin kuvauksissa korostui perheenjäsenten eriaikainen ateriointi sekä eri ruoan tarjoilu. Tutkimus osoitti, että lapsiperheet tarvitsevat vauva-ajan jälkeen enemmän konkreettisia neuvoja kasvisten käyttöön kiireisessä arjessa sekä ohjausta lastensa kasviksiin tutustuttamisessa. Lapsiperheiden ravitsemusneuvonnassa tulee myös korostaa yhdessä syömisen tärkeyttä. Tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan käyttää suunniteltaessa lapsiperheiden kasvisten käytön lisäämiseen tähtääviä interventioita tai, kun halutaan kehittää perheisiin kohdistuvaa ravitsemuskasvatusta paremmin perheiden tarpeita vastaavaksi.
dc.format.extent 75 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lapsiperheet
dc.subject.other kasvisten kulutus
dc.subject.other kuvaukset
dc.subject.other edistävät ja estävät tekijät
dc.title Lapsiperheiden kasvisten kulutus äitien kuvaamana
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011112311718
dc.subject.ysa lapsiperheet
dc.subject.ysa ruokatottumukset
dc.subject.ysa vihannekset
dc.subject.ysa kulutus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine terveyskasvatus fi
dc.contributor.oppiaine Health Education en
dc.date.updated 2011-11-23T08:30:09Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record