Yleisöt musiikkifestivaalin toiminnassa : Kaustinen Folk Music Festivalin, Kuhmon Kamarimusiikin, Pori Jazzin ja Ruisrockin yleisöt, yleisöjen odotukset ja niihin vastaaminen festivaalijärjestäjien näkökulmasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grönroos, Tuuli-Maria
dc.date.accessioned 2011-10-24T18:20:59Z
dc.date.available 2011-10-24T18:20:59Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1185971
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011102411594 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36859
dc.description.abstract Tutkielmassa tarkasteltiin, millaisia ovat musiikkifestivaalien järjestäjien käsitykset yleisöistä sekä erilaisista yleisön ja osin yhteiskunnankin odotuksista festivaalia kohtaan: millaiseksi festivaalitoimijat yleisön kokevat, miten erilaisia yleisöjä tavoitellaan ja mitä haastatellut festivaalijärjestäjät ajattelevat festivaalinsa tarjoavan. Kulttuurifestivaaleilla on aiemmin sekä Suomessa että kansainvälisesti toteutettu erilaisia yleisötutkimuksia, mutta tapahtumien järjestäjien näkökulmasta yleisökäsityksiä ja niihin liittyviä toimintatapoja on tutkittu vähemmän. Tutkimus toteutettiin empiirisesti, puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Tutkimusaineistoksi valittiin harkinnanvaraisesti neljä haastateltavaa, joista kukin edusti Suomen mittakaavassa suurta ja pitkäikäistä musiikkifestivaalia. Haastateltavat toimivat festivaaliensa johtajan tai ympärivuotisen tuottajan asemassa. Haastattelujen pohjalta ilmeni, että yleisö koetaan ennen kaikkea heterogeenisenä ja erilaisista profiileista koostuvana joukkona ihmisiä. Tämä huomioidaan sekä festivaalien markkinoinnissa että ohjelmistojen ja oheispalveluiden suunnittelussa. Yleisöä ei haluta festivaalijärjestäjien toimesta mielellään määritellä mihinkään yhteen tyypillisen kävijän muottiin sopivaksi, jolloin ohjelmistosuunnittelussa pyritään tarjoamaan festivaalille ominaisten tyylillisten puitteiden sisällä ohjelmaa mahdollisimman monelle. Painopisteeksi 2000-luvun festivaalisuunnittelussa tässä tutkituilla musiikkifestivaaleilla onkin muodostunut erilaisten, sekä pitkäaikaisten että uusien yleisöjen palveleminen. Yleisöltä saatavia esiintyjätoiveita on usein vaikeaa noudattaa sellaisinaan, joten yleisöjen tarpeiden tyydyttämistä lähestytään ennen kaikkea ohjelmiston ja oheispalveluiden monipuolisuuden ja laadukkuuden kautta. Se, mitä tämän tutkielman festivaalit pyrkivät yleisöilleen tarjoamaan ja mitä he myös yleisöjen odottavat eniten haluavan, ovat ainutkertaiset elämykset. Elämyksellisyyteen yhdistettiin sosiaaliset aspektit, ainutlaatuiset musiikilliset esitykset sekä festivaalin palvelut ja fyysiset puitteet. Tutkimustulosten pohjalta voidaan todeta, että aikamme yhteiskunnalle ominainen elämyshakuisuus sekä musiikkikulttuurien pirstoutuminen yhä pienempiin tyylisuuntiin vaikuttaa merkittävästi myös musiikkifestivaalien suunnitteluun ja toteutukseen. Elämyksellisyyden, erilaisten yleisöprofiilien muodostamisen ja ohjelmistosuunnittelun monipuolisuuden merkityksen korostaminen kytkeytyy siis sekä festivaalin yleisömäärien maksimointiin taloudellisten tavoitteiden takia että yleisemmin musiikkifestivaalien rooliin yhteiskunnallista kehityssuuntaa noudattavina kulttuuritoimijoina.
dc.format.extent 91 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other yleisö
dc.subject.other musiikkifestivaali
dc.subject.other kulttuuripolitiikka
dc.subject.other Kaustinen Folk Music Festival
dc.subject.other Kuhmon Kamarimusiikki
dc.subject.other Pori Jazz
dc.subject.other Ruisrock
dc.title Yleisöt musiikkifestivaalin toiminnassa : Kaustinen Folk Music Festivalin, Kuhmon Kamarimusiikin, Pori Jazzin ja Ruisrockin yleisöt, yleisöjen odotukset ja niihin vastaaminen festivaalijärjestäjien näkökulmasta
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011102411594
dc.subject.ysa yleisö
dc.subject.ysa musiikkijuhlat
dc.subject.ysa festivaalit
dc.subject.ysa kulttuuritapahtumat
dc.subject.ysa kulttuuripolitiikka
dc.subject.ysa Kaustinen Folk Music Festival
dc.subject.ysa Kuhmon Kamarimusiikki
dc.subject.ysa Pori Jazz
dc.subject.ysa Ruisrock
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos musiikin laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Music en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine musiikkitiede fi
dc.contributor.oppiaine Musicology en
dc.subject.method Haastattelututkimus
dc.date.updated 2011-10-24T18:21:15Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record