Yhteistyö alueelllisen kilpailukyvyn edellytyksenä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hurme, Marita
dc.date.accessioned 2011-08-18T16:07:03Z
dc.date.available 2011-08-18T16:07:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1181690
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011081811253 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/36560
dc.description.abstract Yhteistyöstä ja kilpailukyvystä puhutaan paljon niin taloustieteellisessä kuin yleisessäkin keskustelussa. Huomiota on kiinnitetty yhteistyön merkitykseen niin yritysten, alueiden kuin koko taloudenkin kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä. Alueiden kilpailukyky lepää yhä voimakkaammin yksilöiden, yritysten ja organisaatioiden yhteistyökyvykkyyden varassa. Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu kahdesta pääluvusta, joissa käsitellään alueiden kilpailukykyä ja yhteistyötä sen perustana. Alueiden kilpailukykyä tarkastellaan muun muassa oppivan alueen ja innovaatioympäristön näkökulmista, kun taas yhteistyöhön paneudutaan sen motiivien ja haasteiden perspektiiveistä. Tutkimuksen tavoite on selvittää, millaista yhteistyötä alueen kilpailukyvyn kannalta oleelliset toimijat tällä hetkellä tekevät ja kartoittaa tulevaisuuden yhteistyön kehittämismahdollisuuksia. Myös toimintaympäristön piirteillä on vaikutusta alueen kilpailukykyyn ja tutkimuksen toimintaympäristöä, Porin kaupunkia, pyritäänkin kuvailemaan niin historiallisesta kuin statistiikan ja tutkimuksen näkökulmistakin. Empiirinen tutkimusaineisto koostuu kahdeksan aluekehitystoimijan haastattelusta. Toimijat edustavat aluekehittämisen dynaamisen kolmoiskierteen sektoreita: koulutusta ja tutkimusta, julkishallintoa sekä yrityksiä. Tutkimuksen keskeinen havainto on, että aluekehitystoimijat pitävät yhteistyötä tärkeänä alueen kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä ja yhteistyötä tehdään paljon. Yhteistyön motiivina toimii selviytyminen ja sitä tunnutaan tehtävän pääasiassa pakosta. Yhteistyön koetaankin olevan tehotonta ja puuhastelevaa, eikä yhteisiä tavoitteita tunnu löytyvän. Yhteistyön ongelmakohdat paikallistuvat yhteistyön motiivien, kuten oppimisen ja sosiaalisen pääoman ohuuteen sekä yhteistyön haasteiden, erityisesti verkostojen johtamisen, haasteellisuuteen.
dc.format.extent 99 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other alue
dc.subject.other kilpailukyky
dc.subject.other yhteistyö
dc.subject.other oppiminen
dc.subject.other sosiaalinen pääoma
dc.subject.other verkostojen johtaminen
dc.subject.other yhteistyön haasteet
dc.subject.other Pori
dc.title Yhteistyö alueelllisen kilpailukyvyn edellytyksenä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011081811253
dc.subject.ysa alueet
dc.subject.ysa kilpailukyky
dc.subject.ysa yhteistyö
dc.subject.ysa oppiminen
dc.subject.ysa sosiaalinen pääoma
dc.subject.ysa verkostot
dc.subject.ysa johtaminen
dc.subject.ysa haasteet
dc.subject.ysa Pori
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta School of Business and Economics en
dc.contributor.laitos taloustieteet fi
dc.contributor.laitos Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yrittäjyys fi
dc.contributor.oppiaine Entrepreneurship en
dc.date.updated 2011-08-18T16:07:03Z

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record