Maankäytön ja maaperäeläinten vaikutus ravinteiden ja torjunta-aineiden valuntaan peltomaasta

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Häsä, Miko
dc.date.accessioned 2011-06-17T12:58:16Z
dc.date.available 2011-06-17T12:58:16Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1162893
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061711030 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27197
dc.description.abstract Tehomaatalous pyrkii maksimoimaan maan tuottavuutta. Samalla se saattaa kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti agroekosysteemien ravinnekiertoon ja maaperän rakenteeseen. Maaperäeläinten toiminnallisen monimuotoisuuden pieneneminen voi osaltaan heikentää maan ravinnekiertoa ja rakennetta. Tässä tutkimuksessa kasvatettiin mikrokosmoksissa vehnää ja verrattiin tehomaatalouskäytössä olleen maan ja laidunmaan kykyä pidättää ravinteita (N) ja torjunta-aineita (metributsiini) sekä tutkittiin, miten änkyrimadot ja lierot vaikuttavat ravinteiden ja torjunta-aineen valuntaan. Laidunmaa pidätti torjunta-ainetta paremmin kuin tehomaatalousmaa, mikä johtui lähinnä laidunmaan suuremmasta orgaanisen aineen pitoisuudesta. Oletuksen vastaisesti tehomaatalousmaa pidätti paremmin ravinteita kuin laidunmaa. Vehnän tuottavuus oli myös parempaa tehomaatalousmaalla. Erilainen lannoitushistoria sekä maiden kova käsittely koetta perustettaessa saattoivat olla syynä havaittuihin ravinnekierron eroihin. Maaperäeläimet eivät lisänneet ravinteiden valuntaa, mutta sekä laidun- että tehomaatalousmaalla lierot vaikuttivat positiivisesti vehnän kasvuun. Sen sijaan änkyrimadoilla oli yllättäen jopa negatiivinen vaikutus vehnän kasvuun. Maaperäeläimet eivät vähentäneet torjunta-aineen valuntaa. Mikrokosmoksissa, joissa oli sekä änkyrimatoja että lieroja, torjunta-aineen valunta oli suurinta. Maahan lisätty torjunta-aine lisäsi ravinteiden valuntaa todennäköisesti tehostamalla mikrobiaktiivisuutta. Tehomaatalouden harjoittama maanmuokkaus voi lisätä torjunta-aineiden valuntaa sekä – vähentämällä lierojen määrää – heikentää maan tuottavuutta. Sen sijaan maaperäeläinten väheneminen ei tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi lisäävän torjunta-aineen valuntaa. Torjunta-aineiden käyttö voi lisätä torjunta-ainekuormituksen ohella myös ympäristön ravinnekuormitusta.
dc.format.extent 24 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other lierot
dc.subject.other maatalous
dc.subject.other metributsiini
dc.subject.other orgaaninen aine
dc.subject.other sukkulamadot
dc.subject.other typpi
dc.subject.other vehnä änkyrimadot
dc.title Maankäytön ja maaperäeläinten vaikutus ravinteiden ja torjunta-aineiden valuntaan peltomaasta
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061711030
dc.subject.ysa lierot
dc.subject.ysa maatalous
dc.subject.ysa orgaaniset aineet
dc.subject.ysa sukkulamadot
dc.subject.ysa vehnä
dc.subject.ysa sukkulamadot
dc.subject.ysa typpi
dc.subject.ysa änkyrimadot
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos bio- ja ympäristötieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Biological and Environmental Science en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine ekologia ja evoluutiobiologia fi
dc.contributor.oppiaine Ecology and evolutionary biology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record