Liikuntaa opettavien miesluokanopettajien käsityksiä liikunnallisesti lahjakkaiden poikaoppilaiden eriyttämisestä 5.-ja 6.-luokkalaisten liikuntatunneilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hautala, Ville
dc.contributor.author Heinonen, Jouni
dc.date.accessioned 2011-06-13T10:18:06Z
dc.date.available 2011-06-13T10:18:06Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1186182
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011061310990 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27152
dc.description.abstract Hautala, V. & Heinonen, J. 2011. Liikuntaa opettavien luokanopettajien käsityksiä liikunnallisesti lahjakkaiden poikaoppilaiden eriyttämisestä liikuntatunneilla. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu- tutkielma 76s. Tutkimuksemme tarkoituksena oli selvittää tapoja kuinka liikuntaa opettavat luokanopettajat eriyttävät liikunnallisesti lahjakkaiden poikaoppilaiden opetusta. Se, miten opettajat määrittelevät lahjakkuuden ja kuinka he tunnistavat lahjakkaan oppilaan, oli selvitettävä ennen itse eri tapojen tutkimista. Tarkoituksenamme oli myös selvittää miten opettajat ymmärtävät eriyttämisen käsitteen ja kuinka he yhdistävät sen liikunnan opetukseen ja se, ovatko he saaneet luokanopettajakoulutukselta tähän valmiuksia. Tutkimuksemme on laadullinen tapaustutkimus, jonka aineisto on kerätty haastattelemalla kymmentä liikuntaa opettavaa luokanopettajaa. Kerättyä tutkimusaineistoa on tulkittu kirjallisen lähdemateriaalin avulla. Tutkimukseen osallistuneet opettajat kertoivat tunnistavansa liikunnallisesti lahjakkaan poikaoppilaan motoristen perustaitojen yleisen osaamisen perusteella. Opettajat ymmärsivät eriyttämisen opetuksen yksilöintinä ja oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisena. Lahjakkaiden eriyttämiseen koettiin olevan vain vähän eri keinoja tai menetelmiä. Pääsääntöisesti lahjakkaiden opetuksen eriyttäminen on vain lisähaasteiden tarjoamista ja motivaation ylläpitämistä, ei niinkään taitojen yksilöllistä kehittämistä. Luokanopettajakoulutuksen ei koettu tarjonneen valmiuksia lahjakkaiden eriyttämiseen.
dc.format.extent 76 s.
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other liikunnan opetus
dc.subject.other lahjakkuus
dc.subject.other eriyttäminen
dc.subject.other differentiaatio
dc.subject.other opetuksen yksilöinti
dc.title Liikuntaa opettavien miesluokanopettajien käsityksiä liikunnallisesti lahjakkaiden poikaoppilaiden eriyttämisestä 5.-ja 6.-luokkalaisten liikuntatunneilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011061310990
dc.subject.ysa pojat (ikäryhmät)
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa opetus
dc.subject.ysa liikunnanopettajat
dc.subject.ysa lahjakkuus
dc.subject.ysa eriyttäminen
dc.subject.ysa pojat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record