Työnohjaajan toiminta ryhmätyönohjaustilanteessa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Antikainen, Reetta
dc.date.accessioned 2011-05-13T07:58:09Z
dc.date.available 2011-05-13T07:58:09Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1158876
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011051310800 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26961
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin työnohjaajien toimintaa kolmessa eri työnohjausryhmässä. Tarkoituksena oli selvittää, mitä työnohjaaja ryhmätyönohjaustilanteessa tekee, ja ovatko kolmen eri työnohjaajan toimintatavat yhteisiä vai yksilöllisiä. Ohjaajien toimintatapoja verrattiin Caplanin (1970) ajatukseen työnohjauksesta opetuksellisuutta, tukea ja laadun varmistusta sisältävänä prosessina. Lisäksi tarkasteltiin, millaiset työnohjaajan toimintatavat edistävät dialogisuuden syntymistä työnohjausryhmässä. Analyysimenetelmänä käytettiin Seikkulan, Laitilan ja Roberin (2011) monitoimijaisen vuorovaikutuksen laadullista dialogista analyysiä. Lisäksi analyysissä pyrittiin aineistolähtöisyyteen. Tutkimuksessa havaittiin, että suuri osa kolmen työnohjaajan pyrkimyksistä työnohjaustilanteissa oli kaikille ohjaajille yhteisiä. Kielellisissä toimintatavoissa näihin pyrkimyksiin pääsemiseksi esiintyi enemmän vaihtelua ohjaajien välillä, mutta myös yhteisiä toimintatapoja oli havaittavissa. Työnohjaajien toimintatavoista oli erotettavissa opetuksellisuutta, tukea ja laadun varmistusta, mutta jaot näihin osatekijöihin eivät aina olleet yksiselitteisiä. Kaikkien kolmen työnohjaajan työtavoista oli löydettävissä dialogisuutta rakentavia toimintatapoja. Eniten dialogisuuden rakentumista tukivat epäsuorat työtavat, kuten avoimien kysymysten kysyminen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että yksi työnohjaajan lausuma voi olla samaan aikaan sekä dialoginen että monologinen riippuen siitä, mihin se tulkitaan vastaukseksi. Dialoginen analyysi tarjosi toimivan menetelmän työnohjaajan toiminnan tutkimiseen. Dialogisen analyysin avulla ohjaajien kielellisiä toimintatapoja oli mahdollista tarkastella yksityiskohtaisesti. Samalla kuitenkin kielelliset teot pystyi liittämään osaksi laajempaa ohjaustilanteen vuorovaikutusta. Tämä tutkimus antoi uutta tietoa työnohjaajien käytännön toiminnasta työnohjaustilanteessa. Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia, mitä työnohjaajat ajattelevat näissä istunnoissa tapahtuneen ja kuinka he omaa toimintaansa selittävät.
dc.format.extent 40 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other työnohjaus
dc.subject.other työnohjaaja
dc.subject.other työnohjaajan toiminta
dc.subject.other dialogisuus
dc.subject.other monologisuus
dc.title Työnohjaajan toiminta ryhmätyönohjaustilanteessa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011051310800
dc.subject.ysa työnohjaus
dc.subject.ysa työnohjaajat
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos psykologian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Psychology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine psykologia fi
dc.contributor.oppiaine Psychology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record