Subtekstisyys kirjoittamisen näkökulmasta : Yrjö Kokon satu Pessi ja Illusia subtekstinä Johanna Sinisalon fantasiaromaanissa Ennen päivänlaskua ei voi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Korhola, Mirka
dc.date.accessioned 2011-04-07T11:45:35Z
dc.date.available 2011-04-07T11:45:35Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1156030
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011040710611 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26755
dc.description.abstract Tiivistelmä: Tutkielmani käsittelee Yrjö Kokon satua Pessi ja Illusia (1944) subtekstinä Johanna Sinisalon fantasiaromaanissa Ennen päivänlaskua ei voi (2000). Näkökulmani subtekstisyyteen on Kiril Taranovskyn subtekstianalyysi ja sen liittyminen kirjoittamiseen ja tekijyyteen. Subteksisyyden kautta tarkasteltuna lukeminen on olennainen osa kirjoittamisprosessia. Sinisalon romaani ammentaa monin tavoin Kokon sadusta: Ennen päivänlaskua ei voi sisältää paljon samankaltaisia elementtejä kuin Pessi ja Illusia sekä teemoiltaan että aihepiireiltään ja juonenkäänteiltään. Kuitenkin Sinisalon teoksen voi nähdä suhtautuvan myös osittain kantaaottavasti Kokon satuun, koska Sinisalon romaani nostaa esiin seksuaaliseen tasa-arvoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Molemmista teoksista voi löytää myös viittauksia vanhoihin mytologioihin, Ikarokseen, Narkissokseen ja hiisikertomuksiin. Myyttiseen ulottuvuuteen liittyen tutkin teoksia myös Northrop Fryen ja Carl Gustav Jungin arkkityyppiteorioiden kautta. Arkkityyppien tarkastelu kääntää katseen yhä enemmän kohti kirjoittajaa, koska arkkityypit ovat ennen kaikkea ihmismielen rakenneosia, jotka tulevat esille kirjallisuudessa. Niiden avulla ihmismieli, sen kollektiivinen tiedostamaton tuo itsensä esille vertauskuvien keinoin. Arkkityyppiset symbolit ovat monille teksteille yhteisiä kuvia, ja ne liittävät eri tekstejä toisiinsa. Tällaiset vertauskuvat syntyvät tajunnan projisoidessa sisäisiä liikkeitään osaksi ympäröivää maailmaa. Tutkin, miten vuoden ja vuorokaudenaikojen kierto symboloi hahmojen sisäisiä muutoksia teksteissä, ja miten varjon arkkityypin voi tulkita ilmenevän eräänlaisena kaksoisolentosuhteena. Varjo on jotain, minkä subjekti kieltää, tai mitä hän ei hyväksy itsessään, ja minkä hän sen vuoksi projisoi itsensä ulkopuolelle. Toisaalta kahdentuminen voi tapahtua Wolfgang Iserin mukaan myös kirjoittamisen ja lukemisen tapahtumissa, joissa kirjoittava tai lukeva subjekti astuu toiseen maailmaan omien rajojensa yli. Työni on strukturalistinen, mutta myös fenomenologinen analyysi. Käytän apunani Martin Heideggerin käsityksiä ajallisuudesta, maailmassa olemisesta ja pitkästymisestä, ja pohdin, miten näiden elementtien ilmeneminen teksteissä polemisoi ihmisen arkipäiväistä suhtautumista ympäröivään maailmaan subjekti-objektisuhteena. Heideggerin mukaan olemisella syvimmällä tasollaan on taipumus kätkeytyä ihmiseltä, mutta esimerkiksi taideteos voi saada aikaan aukeaman, jossa täälläolo tulee esille. Roger Brooke näkee Jungin eksistentialistisena fenomenologina Heideggerin tapaan, ja näillä kahdella on Brooken mukaan paljon yhtäläisyyksiä, sillä molemmat näkemykset pyrkivät ikään kuin pintaa syvemmälle, lähelle ilmiötä ja kokemusta itseään. Pyrin myös reflektoimaan itseäni kirjoittajana tarkastellessani tutkielmani taiteellista osaa. Pohdin, mitkä kirjoittamiseen liittyvät rajoitteet ja pakotteet ovat ohjanneet omaa työskentelyäni, ja mitä lajillisia ja tyylillisiä piirteitä tekstistäni voi löytää. Asiasanat: subtekstisyys, poleemisuus, ajallisuus, queer, tekijyys, arkkityppi, kollektiivinen tiedostamaton, projektio, kaksoisolento, kirjoittamisen rajoite ja pakote.
dc.format.extent 81 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Sinisalo, Johanna
dc.subject.other Kokko, Yrjö
dc.subject.other subtekstisyys
dc.subject.other ajallisuus
dc.subject.other queer
dc.title Subtekstisyys kirjoittamisen näkökulmasta : Yrjö Kokon satu Pessi ja Illusia subtekstinä Johanna Sinisalon fantasiaromaanissa Ennen päivänlaskua ei voi
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-2011040710611
dc.subject.ysa tekijyys
dc.subject.ysa arkkityypit
dc.subject.ysa kaksoisolennot
dc.subject.ysa projektio
dc.subject.ysa kirjoittaminen
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine kirjoittaminen fi
dc.contributor.oppiaine Creative writing en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record