Intranetin käyttö ja TAM

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hätinen, Jarkko
dc.date.accessioned 2011-03-03T06:39:55Z
dc.date.available 2011-03-03T06:39:55Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/26630
dc.description.abstract Hätinen, Jarkko Intranetin käyttö ja TAM Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2011, 24 s. Tietojärjestelmätiede, kandidaatintutkielma Ohjaaja: Seppänen, Ville Tässä kandidaatintutkielmassa tutustutaan yleisesti esimerkkien avulla intra-net-järjestelmiin ja selvitetään intranet-järjestelmien käyttöä Teknologian omak-sumismallin pohjalta. Tutkielma suoritettiin kirjallisuuskatsauksena. Kirjalli-suustutkielma tutustuu Davisin teknologian omaksumismalliin sekä intranet-järjestelmiin. Tutkielmassa esitetään kritiikkiä TAM-mallia kohtaan ja tutustu-taan pintapuolisesti UTAUT-malliin. Intranet-järjestelmien tutkimuksen yhtey-dessä esitellään myös tulevaisuuden näkymiä. Tutkielmassa esitellään lisäksi yksi korealainen tutkimus, jossa tutkittiin intranet-järjestelmän käyttöä hieman laajennetun TAM-mallin avulla. Tutkielma pyrkii löytämään intranet-järjestelmien käyttöön eniten vaikuttavat tekijät ja ehdottamaan keinoja siihen, kuinka intranet-järjestelmien käyttöä voidaan maksimoida. en
dc.language.iso fin
dc.rights restrictedAccess fi
dc.subject.other intranet en
dc.subject.other TAM en
dc.subject.other teknologian omaksuminen en
dc.subject.other technology acceptance model en
dc.subject.other UTAUT en
dc.title Intranetin käyttö ja TAM
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201103031849
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos Informaatioteknologia fi
dc.contributor.laitos Information Technology en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi
dc.contributor.oppiaine Information Systems Science en
dc.rights.restriction This material has a restricted access due to copyright reasons.
dc.rights.restriction Luettavissa tekijänoikeudellisista syistä vain Jyväskylän yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

This material has a restricted access due to copyright reasons.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record