Arvojen selkiinnyttäminen opinto-ohjauksen välineenä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Eneberg, Mikko
dc.date.accessioned 2010-11-29T13:57:09Z
dc.date.available 2010-11-29T13:57:09Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1143607
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011293124 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25642
dc.description.abstract Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella miten arvojen selkiinnyttäminen toimii opinto-ohjauksen välineenä. Tutkimuksessa järjestettiin lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille arvojen selkiinnyttämisen kurssi (6 x 1 ½ h), jonka aikana nuoret osallistuivat arvojen selkiinnyttämisen toimintaan. Opiskelijoita oli yhteensä 7 kahdessa ryhmässä. Toiminnan kautta haettiin vastausta kahteen tutkimuskysymykseen ja kahteen alakysymykseen: (1) Miten arvojen selkiinnyttäminen vaikuttaa ohjattavan omiin arvoihin? (2) Miten arvojen selkiinnyttämiseen osallistuminen auttaa ohjattavaa uravalinnassa? (2a) Miten arvojen selkiinnyttäminen sijoittuu suhteessa muuhun koulupetukseen ja suhteessa muihin pohdintaa tukeviin tahoihin kuten vanhempiin? (2b) Miten arvojen selkiinnyttäminen täydentää olemassa olevaa koulun ohjausjärjestelmää? Tutkimuksen teoreettinen viitekehys keskittyy perustelemaan arvojen selkiinnyttämisen oikeutusta yhteiskuntateorioiden ja moraalifilosofian kautta sekä osoittamaan, että arvojen selkiinnyttämiselle on sekä identiteettiteorioiden, että kasvatustieteen valossa selkeä tilaus osana koulun ohjausjärjestelmää. Tutkimuksen aineiston muodostavat arvojen selkiinnyttämisen kurssin aikana kerätyt kirjoitelmat otsikolla ”Millainen on hyvä ammatti?” sekä kahden ryhmän päätteeksi käydyt ryhmähaastattelut, joissa keskityttiin kysymykseen miten arvojen selkiinnyttäminen on vaikuttanut nuorten kokemukseen ammatinvalintatilanteesta. Tutkimuksen analyysimenetelmä on fenomenografinen sisällönanalyysi. Analyysissä käytettiin teemoittelua ja abduktiivista päättelyä säännönmukaisuuksien etsimisessä. Tutkimustulosten esittäminen etenee tutkimuskysymysten järjestyksessä esitellen aineistosta poimittuja teemoittelun tuloksia. Aineiston tarkastelun ja tulosten perusteella voidaan päätellä, että vaikka arvojen selkiinnyttäminen ei suoraan vaikuta ohjattavan arvojen rakentumiseen tai korvaa niitä, toimintaan osallistuminen lieventää uravalinnan paineita ja auttaa nuoria jäsentämään omaa ajatteluaan. Arvojen selkiinnyttäminen täydentää olemassa olevaa ohjausjärjestelmää ja tukee opinto-ohjaukselle opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.
dc.format.extent 123 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other arvojen selkiinnyttäminen
dc.subject.other arvot
dc.subject.other ohjaus
dc.subject.other moraalifilosofia
dc.subject.other identiteetti
dc.title Arvojen selkiinnyttäminen opinto-ohjauksen välineenä
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011293124
dc.subject.ysa arvot
dc.subject.ysa opinto-ohjaus
dc.subject.ysa filosofia
dc.subject.ysa identiteetti
dc.subject.ysa lukio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.tiedekunta kasvatustieteiden tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Education en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.laitos opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor.laitos Department of Teacher Education en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en
dc.contributor.oppiaine luokanopettajakoulutus fi
dc.contributor.oppiaine Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record