Janin Taidetuunaamo nykytaiteen haastajana : tekijyys, teos, tulkinnat

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Simonen, Jenni
dc.date.accessioned 2010-11-25T14:54:48Z
dc.date.available 2010-11-25T14:54:48Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201011253118 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25631
dc.description.abstract Pro gradu – tutkielmani aiheena on Jani Leinosen Taidetuunaamo – projekti vuodelta 2007. Tutkin aihettani nykytaiteen kentän ilmiönä ja tutkielmani pyrkii vastaamaan kysymykseen kuinka Tuunaamo haastaa nykytaiteen kenttää Suomessa? Mitä tekijyys Tuunaamon kaltaisessa nykytaiteen projektissa voi olla ja mitä se tarkoittaa? Tekijyyden käsitteen lisäksi pohdin tekijänoikeuksia, mitä ne sisältävät ja millainen suhde niillä on Tuunaamon kaltaiseen projektiin. Tekijyyteen liittyvänä seikkana voidaan nähdä myös poliittisuus, jota lähestyn ennen kaikkea vallankäytön muotona. Tutkin myös millaisilla nimikkeillä Tuunaamoa voidaan kutsua, kuten vaikkapa performatiivinen installaatio, kollaasi, dekollaasi, appropriaatio, détournement ja yhteisötaide. Näin voidaan paremmin hahmottaa Tuunaamon ulottuvuuksia useista eri näkökulmista. Tuunaamossa oli teosten valmistustavan kannalta kyse jo valmiista teoksista, joiden päälle Leinonen ja avustavat kollegat maalasivat päälle. Juuri valmistustavan vuoksi käsittelen myös Tuunaamoon mahdollisesti liittyviä riskejä. Aineistona käytin tekemääni Leinosen teemahaastattelua ja tutkielmani on kokonaisuutena vuoropuhelua sitaattien, teoriakirjallisuuden ja pohdintojeni välillä. Sitaatit näkyvät kursivoituina tekstissäni. Hyödynnän metodisesti sosiaalisen konstruktionismin ajatuksia eli etsin Leinosen vastauksista millaista sosiaalista todellisuutta hän kommenteillaan rakentaa ja millaisia seurauksia sanavalinnoilla on. Tutkimustuloksina eli nykytaiteen kentän haastamisen tapoina voidaan nähdä tekijyyden ja tekijänoikeuksien läheinen suhde sekä niiden ristiriitaisuus ja monimuotoisuus. Tuunaamo haastaa sekä kenttää että yleisöä pohtimaan paitsi tekijyyden merkitystä taiteelle, myös taiteen tuottamistapoja sekä julkisuuden hyödyntämistä taideprojekteissa ja syitä niihin.
dc.format.extent 74
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Leinonen, Jani.
dc.title Janin Taidetuunaamo nykytaiteen haastajana : tekijyys, teos, tulkinnat
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201011253118
dc.subject.ysa 2007
dc.subject.ysa Taidetuunaamo
dc.subject.ysa nykytaide
dc.subject.ysa taide
dc.subject.ysa tuunaus
dc.subject.ysa tekijyys
dc.subject.ysa tekijänoikeus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities en
dc.contributor.laitos Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Art and Cultural Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine taidekasvatus fi
dc.contributor.oppiaine kulttuuripolitiikka (maisteriohjelma) fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record