Luontoliikunnan opetus yläkoulussa ja lukiossa - opetusta edistävät ja rajoittavat tekijät

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Metsäpelto, Juhani
dc.date.accessioned 2010-10-11T11:58:29Z
dc.date.available 2010-10-11T11:58:29Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1137718
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010112973 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25470
dc.description.abstract Metsäpelto, Juhani. 2010. Luontoliikunnan opetus yläkoulussa ja lukiossa – opetusta edistävät ja rajoittavat tekijät. Jyväskylän yliopisto. Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma. 83 s. Tässä pro gradu -tutkielmassani selvitän luontoliikunnan opetusmääriä yläkoulussa ja lukiossa sekä opetukseen edistävästi tai rajoittavasti vaikuttavia tekijöitä. Työni on luonteeltaan määrällinen ja analysoinnissa käytin SPSS 17.0 for Mac ohjelmaa. Aineistonkeruumenetelmänä käytin kyselylomaketta, jossa oli strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Kysely lähetettiin yläkoulun ja/tai lukion liikunnanopettajille keväällä 2010 Liito ry:n sähköpostilistan kautta ja siihen vastasi 149 opettajaa, joista 93 oli naisia ja 56 miehiä. Vastaajien keski-ikä oli 41 vuotta. Oppisisällön valintaan liittyviä tuloksia pohdin suhteessa aiempiin tutkimustuloksiin ja kirjallisuuteen. Tutkimustulosten mukaan yläkoulussa opetettiin keskimäärin 25.5 ja lukiossa 10.8 tuntia luontoliikuntaa kolmen vuoden aikana. Suunnistusta oli yläkoulussa 12.0 ja lukiossa 4.7 tuntia ja maastohiihtoa yläkoulussa 8.1 ja lukiossa 2.4 tuntia. Yläkoulun osalta luontoliikunnan opetusmäärä oli 11.2 % kaikesta pakollisesta liikunnanopetuksesta. Tutkimustulosten mukaan yläkoulussa nuoret opettajat opettivat vähemmän luontoliikuntaa ja suunnistusta kuin keski-ikäiset opettajat. Maaseudulla varttuneet opettajat opettivat luontoliikuntaa ja maastohiihtoa yläkoulussa enemmän kuin kaupungeissa varttuneet opettajat. Yläkoulussa opettajan lajikohtaiset opetusvalmiudet olivat yhteydessä maastohiihdon, suunnistuksen ja retkeilyn opetusmääriin niin, että heikoilla valmiuksilla opetettiin vähemmän kuin paremmilla valmiuksilla. Koulun sijainti vaikutti opetukseen niin, että maaseuduilla opetettiin enemmän luontoliikuntaa, suunnistusta ja maastohiihtoa kuin kaupunkiympäristöissä. Maastohiihdon opetus oli myös yhteydessä etäisyyteen suorituspaikalle. Jos etäisyys oli yli kolme kilometriä, maastohiihtoa oli vähemmän. Opetusta edistävinä tekijöinä pidettiin oppilaiden kiinnostusta ja opettajan omaa asennoitumista ja opetustaitoja. Opetusta rajoittavina tekijöinä pidettiin määrärahojen riittävyyttä sekä liikuntatuntien ja välineiden määrää.
dc.format.extent 83 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.title Luontoliikunnan opetus yläkoulussa ja lukiossa - opetusta edistävät ja rajoittavat tekijät
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010112973
dc.subject.ysa luontoliikunta
dc.subject.ysa koululiikunta
dc.subject.ysa oppisisällöt
dc.subject.ysa yläkoulu
dc.subject.ysa lukio
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos liikuntakasvatuksen laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Sport Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntapedagogiikka fi
dc.contributor.oppiaine Physical Education Teacher Education en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record