Viskositeetin mittaaminen pietsosähköherätteisellä värähtelijällä

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Afflekt, Kristian
dc.date.accessioned 2010-10-07T15:48:32Z
dc.date.available 2010-10-07T15:48:32Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1137572
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201010072969 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/25464
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään nesteen viskositeetin ominaisuuksia ja erityisesti pietsosähköherätteisiin komponentteihin perustuvia tapoja mitata nesteen viskositeettia sähköisesti. Motivaationa tutkielman tekoon oli löytää menetelmä, jolla voidaan mitata nesteiden viskositeettia luotettavasti. Nesteiden viskositeetti aiheuttaa värähtelijöihin sähköisen vastuksen, jolloin taajuuden, impedanssin ja vaihekulman resonanssiarvoja tarkastelemalla voidaan viskositeettia mitata. Teoriaosuudessa keskityttiin viskositeetin ominaisuuksien lisäksi suorakaiteen muotoisen palkin, CMBP, värähtelydynamiikkaan värähtelevä pallo -mallin ja simulaatiotulosten avulla. Kokeellisessa osiossa tutkittiin vertailun vuoksi myös äänen tuottamiseen tarkoitetun taipuvan pietsokalvon toimintaa nesteiden viskositeetin mittaamisessa. Referenssinesteinä tutkimuksessa oli moottoriöljy, hydrauliöljy ja muutama silikoniöljy, joiden viskositeettialue oli välillä 10-380 mPas. Tulosanalyysissä tarkasteltiin neuroverkkomenetelmän toimivuutta analysointikeinona. Menetelmää voidaan soveltaa moniparametristen tulosten analyysiin. Tässä tutkimuksessa neuroverkkomenetelmää sovellettiin taajuus-, impedanssi- ja vaihekulma-analyysiin ja menetelmä osoitti toimivuutensa ainakin tässä tapauksessa. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että molemmat tutkitut komponentit soveltuvat nesteiden ominaisuuksien mittaamiseen ja tutkitut analysointimenetelmät ovat myös toimivia tässä käyttötarkoituksessa. Jatkotutkimuksena mittaustarkkuutta tulisi tutkia ja kehittää, ja komponenttien kestävyyttä ja stabiilisuutta ajan kuluessa lämpötilan vaihdellessa tulisi myös tutkia.
dc.format.extent 77 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other pietsosähköherätteinen värähtelijä
dc.subject.other taipuva pietsokalvo
dc.subject.other viskositeettisensori
dc.subject.other neuroverkkomenetelmä
dc.title Viskositeetin mittaaminen pietsosähköherätteisellä värähtelijällä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201010072969
dc.subject.ysa viskositeetti
dc.subject.ysa mittaus
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sciences en
dc.contributor.laitos fysiikan laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Physics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine soveltava fysiikka fi
dc.contributor.oppiaine Applied Physics en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record