Verkkoyhteisöt tuoteinnovaatioiden lähteinä : tapaustutkimus neljän yrityksen näkemyksistä ja kokemuksista

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tiirikainen, Mikko
dc.date.accessioned 2010-08-09T10:39:35Z
dc.date.available 2010-08-09T10:39:35Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1134512
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201008092420 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/24832
dc.description.abstract Yrityksen ulkopuolisten tahojen merkitys on korostunut viime vuosina mm. innovaatiotoiminnassa. Yksi huomiota osakseen saanut avoimen innovaation suuntaus on ollut käyttäjäinnovaatio. Tässä tutkielmassa tarkastellaan käyttäjäinnovaatioita ja niihin liittyen verkkoyhteisöjä tuoteinnovaatioiden lähteinä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka käyttäjiä ja verkkoyhteisöjä voidaan hyödyntää yritysten innovaatioprosesseissa, kuinka niitä on tähän mennessä hyödynnetty ja millaisena niiden mahdollisuudet nähdään haastatelluissa yrityksissä. Tutkielma pyrkii keskittymään erityisesti kuluttajatuotteisiin, joita on käyttäjäinnovaation kontekstissa tarkasteltu varsin vähän. Tutkielman tutkimusotetta voi kuvata konstruktiiviseksi. Tutkielma koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä neljässä yrityksessä toteutetusta pääasiassa teemahaastatteluihin perustuvasta tapaustutkimuksesta. Tutkielman tuloksien mukaan käyttäjäinnovaatio ja innovaatioverkkoyhteisöt toimivat innovaatioprosessin ja tuotekehityksen tukena erityisesti innovaatioprosessin loppupuolella. Käyttäjäinnovaatio näyttää tutkielman perusteella soveltuvan erityisesti inkrementaalisen innovaation lähteeksi. Verkkoyhteisöjen soveltuvuudesta innovaatioprosessin sumeaan alkuun ei saatu selviä tuloksia, mutta sovellettavuuteen on mahdollisuuksia erityisesti kärkikäyttäjistä johtuen. Innovaatioverkkoyhteisöihin osallistuvat käyttäjät omaavat kärkikäyttäjän piirteitä, ja verkkoyhteisö voi toimia metodina kärkikäyttäjien tunnistamiseen. Merkittäväksi seikaksi teemahaastatteluissa nousi yrityksen brändin ja maineen vaikutus verkkoyhteisön onnistumiseen. Erityisen tärkeää on käyttäjien luottamus verkkoyhteisöä hyödyntävään yritykseen. Verkkoyhteisöt nähdään hyvänä työkaluna ja innovaatioprosessin tukena, mutta ne tunnistetaan ainoastaan yhdeksi tavaksi saada käyttäjät osaksi innovaatioprosesseja. Niiden ei nähdä korvaavan esimerkiksi kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta yrityksen edustajan ja käyttäjän välillä.
dc.format.extent 117 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other käyttäjäinnovaatio
dc.subject.other avoin innovaatio
dc.subject.other verkkoyhteisöt
dc.subject.other innovaatioprosessi
dc.subject.other tuotekehitys
dc.title Verkkoyhteisöt tuoteinnovaatioiden lähteinä : tapaustutkimus neljän yrityksen näkemyksistä ja kokemuksista
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201008092420
dc.subject.ysa käyttäjät
dc.subject.ysa innovaatiot
dc.subject.ysa tuotekehitys
dc.subject.ysa verkkoyhteisöt
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record