Vyötärölihavuus, kohonnut paastoglukoosi, tyyppi 2 diabetes ja metabolinen oireyhtymä entisillä huippu-urheilijoilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pölönen, Aila
dc.date.accessioned 2010-05-20T05:28:55Z
dc.date.available 2010-05-20T05:28:55Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1129615
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201005201869 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23584
dc.description.abstract Tutkimus on osa laajempaa projektikokonaisuutta, jonka yleisenä tavoitteena on kartoittaa entisten huippu-urheilijoiden terveyttä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää metabolisen oireyhtymän (MBO), vyötärölihavuuden, kohonneen paastoglukoosin ja tyypin 2 diabeteksen esiintyvyyttä heillä. Tutkimusaineiston (N=599) muodostavat entiset mieshuippu-urheilijat, jotka ovat edustaneet Suomea vuosina 1920-1965 vähintään kerran kansainvälisesti. Verrokit (N=207) on valittu samoista armeijan palvelukseen astumiseristä (A1-luokka). Edustettuina ovat kestävyys- (N=41), voima- (N=107) ja joukkuelajit (N=244). Tutkittavat kutsuttiin kirjeitse TERVEYSTUTKIMUS 2008 terveystarkastukseen. Tutkimus toteutettiin koko Suomessa. Vyötärönympärys mitattiin kangasmittanauhalla, paastoglukoosi laskimoverinäytteestä ja diagnosoidut tyypin 2 diabetestapaukset poimittiin laboratoriokyselylomakkeelta. Aineiston tilastollinen analysointi suoritettiin SPSS 17.0 for Windows- ohjelmalla. Tulokset osoittavat, että tutkituista suomalaisista entisistä mieshuippu-urheilijoista 50,1 %:lla on MBO. Verrokeista IDF:n kriteerien mukainen MBO todettiin 64,6 %:lla, joten ero ex-urheilijoiden ja verrokeiden välillä on tilastollisesti merkitsevä (p=0,001). Vyötärölihavuutta (vyötärönympärys ≥ 94 cm) ilmeni 58,7 %:lla ex-urheilijoista ja verrokeista 70,5 % oli vyötärölihavia (p=0,004). Tyypin 2 diabetesta esiintyi 7,6 %:lla ex-urheilijoista ja verrokeilla puolestaan 13,9 %:lla oli todettu T2D (p=0,014). Kohonneen paastoglukoosin esiintymisessä ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä. Matalimmat paastoglukoosiarvot (ka) ja vyötärönympärysmitat (ka) löytyivät ex-kestävyysurheilijoilta (6,09 mmol/l; 94,2 cm) ja korkeimmat arvot ex-voimailijoilta (6,57 mmol/l; 99,9 cm). Verrokkien vastaavat arvot (ka) olivat 6,27 mmol/l ja 99,5 cm. Yhteenvetona todettakoon, että entisillä huippu-urheilijoilla on vähemmän MBO:ta, vyötärölihavuutta ja T2D:ta kuin samanikäisillä verrokeilla ja he harrastavat enemmän liikuntaa. Ero verrokkeihin on suurin ex-kestävyysurheilijoilla, jotka ovat liikunnallisesti aktiivisimpia myöhemmällä iällä ja heillä MBO:n, vyötärölihavuuden ja T2D:n esiintyvyys on alhaisin. Nuoruusiän huippu-urheilulla näyttäisi olevan MBO:lta suojaava vaikutus vanhemmalla iällä, mutta paljon riippuu siitä, mitä kilpailu-uran jälkeen tapahtuu.
dc.format.extent 1 verkkoaineisto (41 sivua).
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other kohonnut paastoglukoosi
dc.title Vyötärölihavuus, kohonnut paastoglukoosi, tyyppi 2 diabetes ja metabolinen oireyhtymä entisillä huippu-urheilijoilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201005201869
dc.subject.ysa metabolinen oireyhtymä
dc.subject.ysa urheilijat
dc.subject.ysa ylipaino
dc.subject.ysa ikääntyminen
dc.subject.ysa keskivartalolihavuus
dc.subject.ysa aikuistyypin diabetes
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntalääketiede fi
dc.contributor.oppiaine Sport Medicine en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record