Bretton Woods uudella vuosituhannella : kehityspolitiikka uusliberaalin käänteen jälkeen

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mutka, Sampo
dc.date.accessioned 2010-04-19T11:24:45Z
dc.date.available 2010-04-19T11:24:45Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1128076
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201004191541 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23248
dc.description.abstract Maailmanpankki on ehkä merkittävin kehitysyhteistyön määrittelijä ja yhdessä toisen Bretton Woods -instituution, Kansainvälisen valuuttajärjestön IMF:n kanssa huomattava tekijä globaalissa talousjärjestelmässä. Instituutiot myöntävät talouspoliittisesti ehdollistettuja lainoja kehitysmaille, jotta ne pystyisivät kohentamaan elinolojaan sekä turvaamaan talouskasvun ja sitä myötä vähentämään köyhyyttä. Tutkimuksessani käyn läpi Bretton Woods- instituutioiden, etenkin Maailmanpankin, tapaa vähentää köyhyyttä kehitysmaissa. Tarkastelen, millaiseen ajatusmaailmaan sen voidaan katsoa perustuvan ja miten nykyinen, uusliberaali kehityspolitiikkaa on muotoutunut. Yksinkertaisin kysymys on, pystyykö Maailmanpankin harjoittama, uusliberaaliin agendaan perustuva politiikka vähentämään köyhyyksiä ja minkälaisia muita vaikutuksia sillä on. Tutkimuksen johtoajatuksena on havainto, että köyhien määrä on pysynyt tasaisena kaikkialla muualla paitsi Intiassa ja Kiinassa eli maissa, joissa Maailmanpankki aktiivisesti toimii. Tutkimukseni aluksi käyn kappaleessa kaksi ensin läpi Bretton Woods -instituutioiden historiaa, rakennetta ja päämääriä, jotka liittyvät läheisesti globalisaation käsitteeseen. Sen jälkeen kappaleessa kolme esittelen erilaisia näkemyksiä globalisaatiosta ja sen yhteydestä uusliberalismiin ja köyhyyteen. Pyrin vastaamaan kysymykseen, onko uusliberalismi edelleen voimissaan, vai onko globalisaatiossa siirrytty vaiheeseen, jossa ei ole enää relevanttia puhua uusliberalismista. Kappaleessa neljä pyrin esittelemään kehitysmaita yhdistäviä ja erottavia tekijöitä, niiden ongelmia sekä köyhyyteen ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä. Kappaleessa viisi pyrin osoittamaan eri lähteiden avulla, mikä on Maailmanpankin fokus köyhyydenvastaisessa taistelussa ja minkälaisia lähtöoletuksia se pitää sisällään. Tarkastelen ensin käännettä 1980-luvun markkinafundamentalismiin ja sen asteittaista lieventymistä kohti 1990-luvun loppua. Yksitystäminen, budjettikuri ja julkisen sektorin leikkaukset saivat huonon kaiun niiden negatiivisten ulkoisvaikutusten vuoksi. Edellä mainituista syistä pyrin tekemään johtopäätöksiä siitä, onko Maailmanpankin nykyään harjoittamassa politiikassa havaittavissa todellista eroa 1980-luvun markkinafundamentalismiin. On tärkeää kysyä, kykeneekö Maailmanpankin nykyinen politiikka vastaamaan tämän vuosituhannen asettamiin haasteisiin köyhyyden saralla, sillä 60 vuoden jälkeen Maailmanpankki on kokeillut useanlaista erilaista politiikkaa, kuitenkaan tähän päivään mennessä pääsemättä tavoitteeseensa, eli köyhyyden poistamiseen. Lopuksi voidaan esittää kysymys, ovatko epäonnistumiset instituutioiden oman politiikan syytä vai pohjautuuko nykyinen globalisaatiovetoinen kehitysmalli kestämättömille esioletuksille.
dc.format.extent 94 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other Maailmanpankki
dc.subject.other Bretton Woods
dc.title Bretton Woods uudella vuosituhannella : kehityspolitiikka uusliberaalin käänteen jälkeen
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201004191541
dc.subject.ysa köyhyys
dc.subject.ysa globalisaatio
dc.subject.ysa uusliberalismi
dc.subject.ysa kehitysmaat
dc.subject.ysa kehitysyhteistyö
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Social Sciences en
dc.contributor.laitos yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Social Sciences and Philosophy en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine sosiologia fi
dc.contributor.oppiaine Sociology en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record