Painoindeksin vaikutus subjektiivisesti arvioituun fyysiseen kuormitukseen inaktiivisilla naisilla

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Lähteenmäki, Paula
dc.date.accessioned 2010-03-29T07:03:58Z
dc.date.available 2010-03-29T07:03:58Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1126114
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201003291351 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23065
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Painoindeksin vaikutus subjektiivisesti arvioituun fyysiseen kuormitukseen inaktiivisilla naisilla Paula Lähteenmäki Jyväskylän yliopisto, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, terveystieteiden laitos 2010 42 sivua, 11 liitettä Tämän pilottitutkimuksen tarkoituksena oli määrittää, miten subjektiivisesti arvioitu fyysinen kuormitus eroaa inaktiivisilla, eri painoindeksin omaavilla 20–30-vuotiailla naishenkilöillä kevyessä, kohtalaisen rasittavassa ja rasittavassa kuormituksessa. Lisäksi tarkoituksena oli määrittää, mikä merkitys subjektiivisella arviolla ja RPE-asteikon (koetun kuormittuneisuuden asteikko) käytöllä on liikuntasuositusten kannalta. Pilottitutkimukseen osallistui Jyväskylän yliopiston opiskelijoita (miehet n=4, naiset n=14). Tutkimus sisälsi kehonkoostumuksen ja fyysisen aktiivisuuden rasittavuuden arvioinnin (RPE-asteikko 6-20, mukana tasot 11, 13, 15). Liikuntamuotona tutkimuksessa oli kävely tai juoksu. Testi sisälsi kolme 10 minuutin kuormitustasoa, joiden aikana mitattiin sykettä, askelten määrää, matkaa ja aikaa. Tutkimusjoukoksi valittiin naiset (n=13), jotka jaettiin painoindeksin mukaan kahteen ryhmään (painoindeksi joko ≤23 tai ≥23,1). Ryhmiä vertailtiin jokaisella kuormitustasolla kävelynopeuden, sykkeen, kadenssin ja hapenkulutuksen suhteen. Painoindeksi korreloi kävelynopeuteen, sykkeeseen ja hapenkulutukseen negatiivisesti ja kohtalaisesti kaikilla kuormitustasoilla (RPE tasot 11, 13, 15). Hapenkulutuksessa kohtalaisen rasittavalla tasolla ilmeni voimakas korrelaatio (-0,706). Suurempi painoindeksi oli yhteydessä hitaampaan vauhtiin, matalampaan sykkeeseen ja pienempään hapenkulutukseen jokaisella RPE-tasolla sekä lisäksi pienempään kadenssiin rasittavassa kuormituksessa. Kävelynopeus, syke ja hapenkulutus erosivat tilastollisesti merkitsevästi (p<0.050) ryhmien (painoindeksi joko ≤23 tai ≥23,1) välillä kohtalaisen rasittavalla (RPE 13) kuormitustasolla. Yleisesti ottaen kaikki kuormitustasot suoritettiin subjektiivisen tuntemuksen mukaan objektiivista tavoitetasoa suuremmalla intensiteetillä. Tulokset osoittavat, että subjektiivisesti arvioitu fyysinen kuormitus eroaa ryhmien (painoindeksi joko ≤23 tai ≥23,1) välillä jokaisella kuormitustasolla, ja erityisesti kohtalaisen rasittavassa kuormituksessa. Naiset, joiden painoindeksi on suurempi, liikkuvat hitaammin ja matalammalla teholla, mutta kokevat liikunnan tästä huolimatta yhtä kuormittavana kuin pienemmän painoindeksin omaavat naiset. Säännöllinen, kohtalaisen rasittavalta tuntuva liikunta on suuremman painoindeksin omaaville naisille suositeltavaa, koska sen he osasivat arvioida subjektiivisesti lähelle objektiivisesti mitattua tulosta. Inaktiivisilla naisilla Borgin RPE-asteikon käyttäminen liikuntasuosituksissa intensiteetin määrittämiseen on tämän Pro Gradu -tutkielman perusteella hyödyllistä, vaikka tehot näin nousivatkin aika korkealle. Jatkotutkimus tulosten varmistamiseksi suuremmalla tutkimusjoukolla on tarpeellinen.
dc.format.extent 42 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other fyysinen inaktiivisuus
dc.subject.other koettu kuormittuneisuus
dc.subject.other Borgin RPE-asteikko
dc.title Painoindeksin vaikutus subjektiivisesti arvioituun fyysiseen kuormitukseen inaktiivisilla naisilla
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201003291351
dc.subject.ysa painoindeksi
dc.subject.ysa liikunta
dc.subject.ysa suositukset
dc.subject.ysa fyysinen kuormittavuus
dc.subject.ysa ylipaino
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.contributor.tiedekunta liikuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Sport and Health Sciences en
dc.contributor.laitos terveystieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Health Sciences en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine liikuntalääketiede fi
dc.contributor.oppiaine Sport Medicine en

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record