Informaation ja palvelun laatu tietojärjestelmän menestystekijöinä pienten ja keskisuurten asiantuntijaorganisaatioiden johdon raportoinnissa

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Oja, Veera
dc.date.accessioned 2010-03-04T08:48:24Z
dc.date.available 2010-03-04T08:48:24Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1124434
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201003041302 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/23018
dc.description.abstract Yrityksissä käytetään paljon rahaa tietojärjestelmien hankintaan ja ylläpitoon. Tietojärjestelmien on tuotettava vastinetta niihin käytettyihin investointeihin. Tietojärjestelmien hyödyllisyyttä ja kannattavuutta voidaan tutkia menestystekijöiden avulla. Tietojärjestelmien menestystekijöitä ovat muun muassa informaation ja palvelun laatu, joihin tässä pro gradu-tutkielmassa keskityttiin. Jotta käyttäjä on tyytyväinen järjestelmään, järjestelmän on oltava laadukas niin teknisiltä ominaisuuksiltaan kuin informaation ja palvelun laadun osalta. Tässä tutkielmassa tutkittiin informaation ja palvelun laatua tietojärjestelmän menestystekijöinä pienten ja keskisuurten asiantuntijaorganisaatioiden johdon raportoinnissa. Tutkielmassa selvitettiin pienten ja keskisuurten asiantuntijaorganisaatioiden johdon näkemystä siitä, millaista informaatiota johdon raportoinnin tulisi tarjota ja kuinka tämä informaatio tulisi esittää. Tämän lisäksi selvitettiin mitkä informaation ja palvelun laadun tekijät ovat pienten ja keskisuurten asiantuntijaorganisaatioiden tämän hetkisessä johdon raportoinnissa hyvällä tasolla ja mitkä tekijät eivät. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tiedonkeruumenetelmää, joka toteutettiin Internetin kautta toimivan kyselylomakkeen avulla. Tutkimuksen kohderyhmä oli tämän tutkielman toimeksiantajayrityksen ja sen tytäryhtiön asiakaskuntaan kuuluvia pienten ja keskisuurten asiantuntijaorganisaatioiden johdon edustajia. Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan johdon raportointia pidetään tärkeänä, joskin siitä löytyy kehitettävää niin informaation sisällön ja esitystavan kuin informaation ja palvelun laadun osalta. Erityisesti kohennusta kaipaa raporttien ymmärrettävyys. Raporttien ulkoasua tulisi selkeyttää ja informaatiota tiivistää. Raporttien tulkitsijaa tulisi opastaa raporttien sisältämien tunnuslukujen hallintaan ja pyrkiä helpottamaan yrityksen johdon työtä raporttien analysoinnissa. Näitä tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tämän tutkielman toimeksiantajan web-pohjaisen raportointijärjestelmän kehitysprojektissa.
dc.format.extent 121 sivua
dc.language.iso fin
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other informaation laatu
dc.subject.other palvelun laatu
dc.subject.other tietojärjestelmän menestystekijät
dc.subject.other johdon raportointi
dc.subject.other raportointijärjestelmä
dc.title Informaation ja palvelun laatu tietojärjestelmän menestystekijöinä pienten ja keskisuurten asiantuntijaorganisaatioiden johdon raportoinnissa
dc.type Book en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-201003041302
dc.subject.ysa asiantuntijaorganisaatiot
dc.subject.ysa informaatio
dc.subject.ysa palvelu
dc.subject.ysa laatu
dc.subject.ysa tietojärjestelmät
dc.subject.ysa menestystekijät
dc.subject.ysa raportointi
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Pro gradu fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.tiedekunta informaatioteknologian tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Information Technology en
dc.contributor.laitos tietojenkäsittelytieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Computer Science and Information Systems en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine tietojärjestelmätiede fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record