Speciality or specialty? : A case study on British American variation

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Suonperä, Anni
dc.date.accessioned 2009-05-26T06:09:44Z
dc.date.available 2009-05-26T06:09:44Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20114
dc.description.abstract  Brittiläisen ja amerikkalaisen englannin eroja pyritään usein havainnollistamaan yksioikoisilla vastakkainasetteluilla ja erityisesti kaikille tutuilla esimerkkitapauksilla, kuten autumn ja fall tai colour ja color. Tällaiset listat esittävät eri varieteetit ja niiden ominaisuudet toisensa poissulkevina, oli kyse sitten leksikaalisesta tai vaikkapa ortografisesta erosta. Nykymaailmassa eri kielimuodot ovat kuitenkin väistämättä yhteyksissä toisiinsa tavalla tai toisella, eikä kielellisiä piirteitä kenties kannata enää erotella näin simplistisesti vain joko brittiläisiin tai amerikkalaisiin. Tutkin kandidaatintyössäni lähisynonyymisiä sanoja speciality ja specialty, jotka tavataan mieltää esimerkeiksi juuri tästä brittiläis-amerikkalaisesta kontrastista. Tarkastelin kyseisen sanaparin variaatiota ja käyttöä sanakirjojen ja kielioppaiden sekä korpusdatan avulla selvittääkseni, kuinka hyvin perinteinen brittiläis-amerikkalainen jako soveltuu specialityn ja specialtyn kuvaukseen nykykielessä. Hyödynsin tutkielmassani niin brittiläisiä kuin amerikkalaisia sanakirjoja ja kielioppaita. Kiinnitin huomiota erityisesti siihen, miten kunkin sanan kansallisuuteen oli viitattu tai joissain tapauksissa jätetty tyystin viittaamatta. Ilmeni, että sekä specialityn että specialtyn kansallisuuden esittämiseen vaikutti ennen kaikkea sanakirjan tai kielioppaan kustantajan oma kielialue. Sanat esiteltiin keskimäärin varsin suoraviivaisesti toistensa brittiläisinä (speciality) ja amerikkalaisina (specialty) vastineina, vaikkakin kuvaukseen vaikuttivat paikoin hakusana-artikkeleihin liitetyt maininnat kyseisten sanojen käytöistä tietyillä erityisaloilla. Näistä erityisaloista etenkin lääketiede nousi esiin korpusdatan yhteydessä: siinä missä niin brittiläinen kuin amerikkalainenkin korpusdata suurelta osin tuki sanakirjojen käsityksiä kunkin sanan käytöstä, specialtyn lääketieteellinen käyttö erottui brittiläisestä aineistosta mielenkiintoisena ja myös jokseenkin huomioimattomana poikkeuksena. Tutkimukseni kohdistui suhteellisen harvinaiseen sanapariin. Aineistoni perusteella jako britannianenglannin specialityyn ja amerikanenglannin specialtyyn vaikutti edelleen perustellulta (joskin sellaisenaan karkealta), mutta alueellisen variaation tutkimukselle olisi jatkossakin hyödyllistä vastaavien yksittäistapaustelu tarkastelu ja pinttyneiden ennakkokäsitysten kyseenalaistus.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other corpus linguistics en
dc.subject.other Americanisation en
dc.subject.other distribution, en
dc.subject.other variation en
dc.title Speciality or specialty? : A case study on British American variation
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905261628
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record