The 1st black president or a combative 72-year-old war hero? : Representations of the 2008 US presidential candidates in two American newspapers

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Valkonen, Anna
dc.contributor.author Räsänen, Elina
dc.date.accessioned 2009-05-25T10:09:28Z
dc.date.available 2009-05-25T10:09:28Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20108
dc.description.abstract    Diskurssit rakentavat maailmankuvaamme ja me rakennamme maailmaa eri tekstien ja äänten kautta. Nykypäivän median ja sen valtasuhteiden tutkiminen on tärkeää, sillä sekä kielenkäyttö journalistiikassa että median poliittinen kanta rakentavat myös poliittisten hahmojen julkista kuvaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, 1) miten vuoden 2008 USA:n presidentinvaaliehdokkaiden, John McCainin ja Barack Obaman, representaatiot rakentuvat kahdessa amerikkalaisessa sanomalehdessä ja 2) kuinka nämä eri lehtien representaatiot eroavat toisistaan. Koska kyseisiä presidenttiehdokkaita ja heidän representaatioitaan mediassa ei ole vielä tietääksemme tutkittu, tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää, 3) kuinka lehtien mahdollinen poliittinen kanta tai ideologia tulee teksteissä esiin kyseisiä presidenttiehdokkaita kuvattaessa. Tutkimuksemme oli laadullista, ja se edustaa soveltavan kielitieteen tutkimusalaa. Tutkimusaineistomme koostui kymmenestä artikkelista, jotka kerättiin aikaväliltä 20. lokakuuta 2. marraskuuta 2008. Lehdiksi valitsimme USA Todayn ja The International Herald Tribunen kummankin lehden laajaan levikkiin sekä poliittiseen kantaan perustuen. Aineiston analyysissa käytimme Norman Faircloughin kehittämää kriittisen diskurssianalyysin (CDA) kolmiportaista mallia. Kriittinen diskurssianalyysi korostaa kielen vaikutusta yhteiskuntaan ja päinvastoin. Se myös paljastaa diskursseissa piileviä ideologisia ja värittyneitä ilmaisuja. Tulokset osoittivat, että John McCainin ja Barack Obaman representaatiot eroavat toisistaan merkittävästi kummassakin lehdessä, mutta Obamaa kuvattiin kummassakin lehdessä positiivisemmin ja hänet esitettiin presidentinvaalien varmana tai lähes varmana voittajana. McCain puolestaan esitettiin joko puolustelevana ja hyökkäävänä vaaliehdokkaana, tai hänen roolinsa oli huomattavasti pienempi kuin Obaman. Representaatioiden perusteella voitaneen myös päätellä, että huolimatta poliittisista ideologioistaan, lehdet yhdistyivät tukemaan Obamaa yli puoluerajojen. Ehdokkaiden representaatiot ja niiden kehitys koko vaalikampanjan aikana, tai lehtien poliittisen ideologian mahdollinen vaikutus amerikkalaisiin äänestäjiin tuottaisi kuitenkin arvokasta lisätutkimusta. Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä kriittisen lukutaidon ja sen kehittämisen kannalta. Kielenkäyttö mediassa vaikuttaa mielikuviimme julkisista henkilöistä ja tekstien vallan tiedostaminen tuo ilmi teksteissä piileviä epätasa-arvoisuuksia ja puolueellisia ääniä, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta.    en
dc.language.iso eng
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights openAccess en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights openAccess fi
dc.subject.other ideology en
dc.subject.other critical discourse analysis en
dc.subject.other representation en
dc.title The 1st black president or a combative 72-year-old war hero? : Representations of the 2008 US presidential candidates in two American newspapers
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jyu-200905251626
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Kandidaatintutkielma fi
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.contributor.tiedekunta Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.tiedekunta Faculty of Humanities and Social Sciences en
dc.contributor.laitos Kieli- ja viestintätieteiden laitos fi
dc.contributor.laitos Department of Language and Communication Studies en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine English en
dc.contributor.oppiaine englannin kieli fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record