Omistajuus erilaisten yrittäjien käsityksinä ja tulkintoina : fenomenografinen tutkimus

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Koskinen, Marketta
dc.date.accessioned 2009-03-04T14:04:09Z
dc.date.available 2009-03-04T14:04:09Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.isbn 978-951-39-3499-6
dc.identifier.issn 1457-1986
dc.identifier.other oai:jykdok.linneanet.fi:1081355
dc.identifier.uri http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3499-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19631
dc.description.abstract The aim of this study is to increase and deepen the understanding of the phenomenon of ownership and, subsequently, to broaden discussion of this phenomenon. The meanings given to ownership and the interpretations of ownership made by different entrepreneur types are investigated in terms of the role and importance assigned to this concept. Although ownership has been widely defined as the relationship between a subject (the owner) and an object (the owned), it has a multifaceted nature. This multifaceted view functions as the premise for the empirical phase of this study. The research problem and the main research question have been formulated as follows: what are the bases of owner-entrepreneurs’, partner-entrepreneurs’, and intrapreneurs’ meanings and interpretations of ownership? An additional objective of this study was to find answers to the following questions on the basis of the data collected through interviews: what do owner-entrepreneurs’, partner-entrepreneurs’, and intrapreneurs’ meanings and interpretations of ownership reveal about ownership as a phenomenon? Furthermore; what is the importance of ownership to owner-entrepreneurs, partner-entrepreneurs and intrapreneurs?The target group of this qualitative study included ten Finnish entrepreneurs. The empirical data for this study was collected through theme-based interviews and the data was analysed using categories formulated in accordance with the phenomenographic approach. The analysis process is data-oriented, with the categories formed using an inductive method. The study is descriptive and methodologically inspired by the interpretative approach.The results suggest that ownership should be understood as a multilayered phenomenon. The interpretations of and meanings given to the concept of ownership by the various entrepreneur types emphasize an experience of justified proprietorship different to the experience of the purely legally assigned ownership rights. This sense of justified proprietorship manifests itself in the form of action, emotions, social relations, and property-provided opportunities. The sense of ownership, and the consequent experience of being in control of one’s possessions, is steered by the owner’s value-related motives. The various entrepreneurs’ statements and accounts of ownership reflect their personal thinking and actions. Judging from the emphasized instrumental value and importance of ownership, it may be concluded that ownership, as such, is not the steering factor in various entrepreneurs’ activities, even if it is closely connected to companies’, and organizations’ operative actions through people’s experience of possession and management. en
dc.description.abstract Marketta Koskinen pohtii tutkimuksessaan sitä, minkä sisällön ja painotuksen omistajuus saa erilaisten yrittäjien puheissa. Koskinen kiinnittää huomiota erityisesti yksilönäkökulmaan ja haastateltavien omien kokemustensa perusteella tekemiin tulkintoihin omistajuuden merkityksestä. Omistajuudesta käyty tieteellinen keskustelu on voimistunut 2000-luvulle tultaessa, Marketta Koskinen toteaa. - Aiemmin erityisesti liiketalouden tutkijat ovat punninneet omistajuutta ensisijaisesti laillis-taloudellisena kysymyksenä. Muiden tieteenalojen tutkijat ovat tuoneet siihen uusia tarkastelukulmia: psykologisen ja sosiaalisen lähestymistavan. Tässä tutkimuksessa nämä kaikki lähestymistavat ovat lähtökohtina.Omistajuus ja yrittäjyys on tutkimuksissa pääsääntöisesti eriytetty toisistaan. Suurten yritysten osalta näin saattaa hyvin olla perusteltua, koska omistajuus on hajautunut ja varsinaista omistajayrittäjää on sieltä yleensä melko vaikea tunnistaa. Perheyrityksissä ja erityisesti pienemmissä yrityksissä tilanne on toinen: yrittäjyys ja omistajuus kietoutuvat yhteen ja henkilöityvät juuri omistajayrittäjään.Koskinen haastatteli erilaisia yrittäjiä: omistajayrittäjiä, osakasyrittäjiä ja sisäisiä yrittäjiä. Tutkimustulosten perusteella erilaisten yrittäjien suhtautuminen omistajuuteen on monimuotoisempaa kuin yleensä ajatellaan ja väitetään, Koskinen kiteyttää. Omistajuus ei ole yrittäjälle ainoastaan laillis-taloudellinen ja omistusoikeuteen perustuva ilmiö, vaan se on monikerroksinen hallinnan kokemisen oikeutus, joka saa myös arvojen merkityssisällön.Koskisen mukaan hallinnan kokeminen ilmenee toimintana, tunteena, sosiaalisena suhteena ja omaisuuteen liittyvinä mahdollisuuksina. Omistajuutta ja omistajuuden hallinnan kokemista ohjaavat omistajan henkilökohtaiset arvomotiivit. Erilaisten yrittäjien puheet omistajuudesta heijastuvat heidän ajattelustaan ja toiminnastaan. Yhden haastateltavan sanoja lainaten ”se toiminta ei ole rahan perässä juoksemista, elikkä se on elämistä haasteiden kanssa. Elämässä, kun saa haasteet toteutettua, niin siitä tulee hyvä mieli”.Omistajuus ei sinänsä ohjaa erilaisten yrittäjien toimintaa, vaikka se hallinnan kokemisen kautta liittyy kiinteästi strategiseen ja operatiiviseen toimintaan yrityksissä ja organisaatioissa.- Se, miten tutkitut yrittäjät asioita käsitteellistävät ja tulkitsevat, muokkaa heille läheistä todellisuutta ja käyttäytymistä sekä suhtautumista omistajuuteen, Koskinen painottaa. Tällä on todennäköisesti enemmän merkitystä kuin omistajuutta koskevilla faktatiedoilla.- Omistajuuteen liittyvien monikerroksisten havaintojen tekeminen ja tulkintojen ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voidaan edistää yrittäjyyttä. Tutkimustuloksillani on mielestäni sekä teoreettista että käytännöllistä arvoa yhtä lailla yrittäjyyden valmennuksessa kuin yrittäjyyskasvatuksessakin, Koskinen sanoo. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla ja aineisto on analysoitu käyttämällä fenomenografisen lähestymistavan mukaista kategorisointia ja kuvausta. Tutkimus on luonteeltaan aineistoa kuvaileva ja tulkitseva. fi
dc.format.extent 226 sivua
dc.language.iso fin
dc.publisher Jyväskylän yliopisto
dc.relation.ispartofseries Jyväskylä studies in business and economics 74.
dc.relation.isversionof ISBN 978-951-39-3477-4
dc.rights openAccess fi
dc.title Omistajuus erilaisten yrittäjien käsityksinä ja tulkintoina : fenomenografinen tutkimus
dc.type Diss. fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-39-3499-6
dc.subject.ysa omistajuus
dc.subject.ysa yrittäjät
dc.subject.ysa yrittäjyys
dc.subject.ysa omistajat
dc.subject.ysa omistus
dc.subject.ysa käsitykset
dc.subject.ysa fenomenografia
dc.subject.kota 512
dc.type.dcmitype Text en
dc.type.ontasot Väitöskirja fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation en
dc.contributor.tiedekunta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.tiedekunta Jyväskylä University School of Business and Economics en
dc.contributor.yliopisto University of Jyväskylä en
dc.contributor.yliopisto Jyväskylän yliopisto fi
dc.contributor.oppiaine yrittäjyys fi

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record