Show simple item record

dc.contributor.advisorSalminen, Pekka
dc.contributor.advisorRautiainen, Antti
dc.contributor.authorSuominen, Tiina
dc.date.accessioned2024-04-24T06:10:23Z
dc.date.available2024-04-24T06:10:23Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94421
dc.description.abstractTehokas varastonhallinta on tärkeää yrityksen asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi, kannattavuuden optimoimiseksi sekä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi nykypäivän alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Organisaatioiden on löydettävä tasapaino varaston ylläpitokustannnusten sekä varaston hyötyjen välillä, sillä varaston ylläpito on usein kriittinen kysymys organisaation liiketoiminnalle ja vaikuttaa käyttöpääoman tehokkuuteen. Kuitenkin haasteita tuottavat niin oikeiden tuotteiden oikea-aikainen varastointi, kysynnän ennustaminen, kuin markkinainformaation hyödyntäminen varastojen hallinnassa. Tämä tutkielma käsittelee erityissuunnitteluparametriprosessia (SPP) globaalisti toimivassa toimeksiantoyrityksessä. SPP prosessi on varastonhallintaprosessi, joka mahdollistaa poikkeamisen järjestelmäperusteisesta varaston suunnittelusta. SPP prosessin avulla kriittiset materiaalit voidaan asettaa varastoitavaksi, luoden näin varastoinvestointeja, varastoa voidaan hankkia ennen asiakkastarvetta saatavuuden varmistamiseksi, tai tuotteita voidaan asettaa varastoimattomiksi muiden muutosten ohella. Tutkimus tarkastelee nykyistä SPP-prosessia käytännössä, sen hyötyjä, riskejä ja haasteita, sekä toimii alulle panevana tekijänä tulevalle kehitykselle. Ensisijaiset tietolähteet sisältävät case-yrityksen historiallista ja taloudellista varastointitietoa. Tutkimusmenetelminä on käytetty niin laadullisia kuin kvantitatiivisia menetelmiä kokonaisvaltaisen käsityksen saavuttamiseksi. Tutkimus sijoittuu yksilön sijoituspäätösten, johdon laskentatoimen sekä prosessikehityksen kontekstiin. Tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa toimeksiantajalle, antaa selkeän suunnitelman lisätutkimuksille sekä syventää ymmärrystä nykyisen prosessin tilasta. Se korostaa resurssien optimoinnin merkitystä yrityksen taloudellisesta näkökulmasta, tuo esiin rajoitukset yksilön rationaalisessa päätöksentekoprosessissa sekä valottaa tietä mahdollisten parannusten tekemiselle.fi
dc.description.abstractEffective inventory management can be crucial for ensuring customer satisfaction, optimizing profitability, and maintaining competitive edge in today’s dynamic business environment. Organization must balance its inventory maintaining costs with the potential benefits of having high inventory. Inventory is a vital asset for an organization and affects working capital need as well as capital efficiency. However, storing right products at the right time, forecasting demand and utilizing market information for better inventory decisions poses challenges to be solved. This thesis investigates the use of Special Planning Parameters (SPP) process in globally operating case company. SPP process is inventory management process, which can be used to deviate from system-based inventory planning. With SPP process critical materials can be set as stocking items which creates inventory investments, inventory can be purchased before demand to ensure availability or materials can be set as non-stocking among other things. Research explores the current SPP process in practice, its benefits, risks and challenges, as well as works as a catalyst for future development. Primary data sources include historical and financial inventory information from case company. Conducted research includes both qualitative and quantitative methods for gaining comprehensive understanding of the process. Context of the study is individual investment decision-making, management accounting and process development. Research offers valuable information for the case company, clear actions to examine, and more insightful understanding of the status of current SPP process. Importance of resource optimizing from financial aspect is discussed, limitations within individuals’ rational decision making explained and the road map for potential enhancements created.en
dc.format.extent75
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsIn Copyright
dc.titleEvaluating Special Planning Parameter inventory management process: possibilities, limitations, and development
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404243034
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylä University School of Business and Economicsen
dc.contributor.tiedekuntaJyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulufi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysovarastonvalvonta
dc.subject.ysotoimitusketjut
dc.subject.ysopäätöksenteko
dc.subject.ysoprosessit
dc.subject.ysologistiikka
dc.subject.ysoinventory control
dc.subject.ysosupply chains
dc.subject.ysodecision making
dc.subject.ysoprocesses
dc.subject.ysologistics
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities/facilities#autotoc-item-autotoc-2).en
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat#autotoc-item-autotoc-2.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright