Show simple item record

dc.contributor.advisorClements, Kati
dc.contributor.authorAhola, Aleksi
dc.date.accessioned2024-04-09T05:31:40Z
dc.date.available2024-04-09T05:31:40Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/94203
dc.description.abstractToimitusketjut ja niiden hallinta ovat nousseet yhä tärkeämpään rooliin organisaatioiden toiminnassa ja toimitusketjun hallintaan etsitään yhä tehokkaampia ratkaisuja. Lohkoketjuteknologian on ennustettu olevan yksi mahdollinen toimitusketjun hallinnan tehostaja, sillä lohkoketjuteknologian ominaispiirteet, kuten läpinäkyvyys ja muuttumattomuus, sopivat toimitusketjun hallinnan haasteiden, kuten jäljitettävyyden tehostamiseen. Lohkoketjuteknologia on kuitenkin ollut yksi puhutuimmista uusista teknologioista jo lähes vuosikymmenen ajan, eikä se ole vielä levinnyt laajasti toimitusketjun hallinnan työkaluksi. Tämän takia on aiheellista tutkia, mitä hyötyjä lohkoketjuteknologian käytöstä toimitusketjun hallinnalle on, sekä minkälaisia ongelmia tai haasteita se luo. Tässä tutkielmassa tutustutaan järjestelmällisesti lohkoketjuteknologian sekä toimitusketjun hallinnan käsitteistöön ja ominaisuuksiin, jonka jälkeen keskitytään tutkimaan lohkoketjuteknologian käytön luomia hyötyjä toimitusketjun hallinnassa, sekä sen aiheuttamia haasteita ja ongelmia. Tarkoituksena on tutkia kattavasti sekä hyötyjä että haasteita ja ongelmia, jotta saadaan parempi käsitys lohkoketjunteknologian soveltuvuudesta toimitusketjun hallintaan, sekä mahdollisuus kehittää ratkaisuja haasteiden ja ongelmien poistamiseen. Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, koska tutkimusaihe sivuuttaa myös muita tieteenaloja, sekä koska tutkimusaihe on kohtalaisen tuore. Kirjallisuuskatsauksen tuloksena havaittiin, että lohkoketjuteknologiaa voidaan käyttää ratkaisuna toimitusketjun hallinnan haasteisiin ja tehostamaan toimitusketjun hallintaa, parantamalla jäljitettävyyttä ja turvallisuutta, sekä ehkäisemällä korruptiota ja vähentämällä keskitettyä informaation hallintaa. Tutkielmassa havaittiin kuitenkin myös, että lohkoketjuteknologian käyttö toimitusketjun hallinnassa saattaa aiheuttaa erilaisia ongelmia ja haittoja toimitusketjulle ja siinä toimiville organisaatioille, kuten implementaation ja ylläpidon kustannukset ja haasteet, kestävyyteen liittyvät ongelmat, sekä sääntelyihin ja lohkoketjun hallinnointiin liittyvät ongelmat.fi
dc.description.abstractSupply chains and their management have increasingly played a crucial role in the operations of organizations, with a continuous search for more efficient solutions in supply chain management. Blockchain technology has been predicted to be one possible enhancer of supply chain management, as its features, such as transparency and immutability, align with the challenges in supply chain management, particularly in enhancing traceability. However, blockchain technology has been one of the most talked-about recent technologies for almost a decade, yet it has not widely spread as a tool for supply chain management. Therefore, it is pertinent to study the benefits of utilizing blockchain technology in supply chain management, as well as the problems or challenges it creates. This literature review aims to systematically explore the terminology and characteristics of both blockchain technology and supply chain management. Subsequently, it focuses on investigating the advantages of using block-chain technology in supply chain management and the challenges and problems it poses. The purpose is to comprehensively examine both the benefits and challenges to gain a better understanding of the suitability of blockchain technology for supply chain management and to develop solutions for addressing these challenges and problems. The study was conducted as a descriptive literature review, as it bypasses other scientific disciplines and because the research topic is relatively recent. The results of the literature review revealed that blockchain technology can be used as a solution to the challenges in supply chain management, enhancing traceability and security while preventing corruption and reducing centralized information control. However, the study also identified various problems and drawbacks associated with the use of blockchain technology in supply chain management, including implementation and maintenance costs and challenges, sustainability-related issues, and problems related to regulations and blockchain governance.en
dc.format.extent26
dc.language.isofi
dc.subject.othertoimitusketjun hallinta
dc.subject.otherlohkoketjuteknologia
dc.titleLohkoketjuteknologian käyttö toimitusketjuissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202404092770
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotoimitusketjut
dc.subject.ysolohkoketjut
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record