Show simple item record

dc.contributor.authorTikkanen, Tia
dc.date.accessioned2024-03-15T06:28:32Z
dc.date.available2024-03-15T06:28:32Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/93920
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä ajatuksia, näkemyksiä ja kokemuksia lastenneuvolatyössä työskentelevillä terveydenhoitajilla on alle kouluikäisen lasten liikkumisen edistämisestä. Tavoitteena oli selvittää terveydenhoitajien omakohtaisia kokemuksia siitä, miten lasten liikkumisen edistäminen näkyi heidän työssään. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten terveydenhoitajat näkivät lastenneuvolapalveluiden kehittämisen liikkumisen edistämisen näkökulmasta. Tutkimusote oli laadullinen ja tutkimuksen haastattelut toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella. Sähköiseen kyselylomakkeeseen osallistui kuusi lastenneuvolassa työskentelevää terveydenhoitajaa, jotka työskentelivät eri hyvinvointialueilla. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Tutkimuksen aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulokset osoittivat, että tutkimuksen lastenneuvolassa työskentelevät terveydenhoitajat olivat tietoisia motorisen ja fyysisen kehityksen merkityksestä alle kouluikäisellä lapsella. Terveydenhoitajat tukivat lapsen liikkumisen edistämistä oman osaamisen mukaan kartoittamalla, kannustamalla ja antamalla neuvoja vanhemmille. Lasten liikkumisen edistämiseen liittyi myös haasteita, sillä osa terveydenhoitajista kaipasi syvempää tietoa aiheeseen liittyen. Lisäksi tutkimus osoitti, että terveydenhoitajat näkivät moniammatillisen yhteistyön kehittämisen tärkeänä alle kouluikäisten liikkumisen edistämisessä.fi
dc.format.extent51
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsIn Copyright
dc.titleAlle kouluikäisten liikkumattomuuden ennaltaehkäiseminen : miten terveydenhoitajat edistävät lasten liikkumista lastenneuvolatyössä?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202403152434
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysolapset (ikäryhmät)
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.subject.ysolastenneuvolat
dc.format.contentfulltext
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright