Show simple item record

dc.contributor.advisorLaukkarinen, Matti
dc.contributor.authorVirtanen, Fanny
dc.date.accessioned2024-01-22T06:34:29Z
dc.date.available2024-01-22T06:34:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92951
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan suomalaisten nuorten rikosmyönteisyyttä. Huoli nuorten rikosmyönteisyydestä on ollut mediassa esillä erityisesti parin viime vuoden aikana jengirikollisuuteen liittyen. Tutkin kvantitatiivisten yhteyksiä havainnoivan ja kuvailevan tason metodein, kuinka rikosmyönteisiä suomalaiset nuoret ovat ja mitkä taustatekijät vaikuttavat rikosmyönteisyyteen. Tämän kvantitatiivisen tutkimuksen avulla on mahdollista saada tietoa rikosmyönteisyyden yleisyydestä suomalaisten nuorten keskuudessa ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Pohjustan tutkimuksen rikosmyönteisten asenteiden oppimiseen kriminologisen oppimisteorian kautta ja nuorisorikollisuuteen ilmiönä. Tutkimuskysymysten selvittämiseksi analyysimenetelmänä käytettiin ristiintaulukointia ja khii-toiseen riippumattomuustestiä. Aineistona käytettiin vuoden 2020 Nuorisorikollisuuskyselyä, jossa olleista nuorten suhtautumista nuorten tekemiin rikoksiin mittaavista kysymyksistä rakennettiin selitettäväksi muuttujaksi rikosmyönteisyys. Selittäviksi muuttujiksi valittiin sukupuoli, maahanmuuttotausta, taloudellinen tilanne ja samaistuminen suomalaisiin. Tutkimustulosten mukaan sukupuolella ja suomalaisiin samaistumisella havaittiin olevan vaikutusta nuorten rikosmyönteisyyteen, kun taas taloudellisella tilanteella ja maahanmuuttotaustalla ei havaittu vaikutusta rikosmyönteisyyteen. Tulosten mukaan pojat ovat rikosmyönteisempiä kuin tytöt ja suomalaisiin vain vähän tai ei lainkaan samaistuvat ovat rikosmyönteisempiä kuin suomalaisiin paljon samaistuvat. Tutkimustulokset ovat osittain linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, mutta taloudellisen tilanteen ja maahanmuuttotaustan vaikuttamattomuus rikosmyönteisyyteen oli osittain yllättävää. Muuttujien yleistettävyyteen liittyvistä rajoitteista huolimatta tulokset antavat mielenkiintoista tietoa suomalaisten nuorten asenteista nuorten tekemiä rikoksia kohtaan.fi
dc.format.extent35
dc.language.isofi
dc.titleNuorten rikosmyönteisyys - kvantitatiivinen tutkimus nuorten rikosmyönteisyydestä ja siihen vaikuttavista taustatekijöistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202401221444
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysonuorisorikollisuus
dc.subject.ysorikokset
dc.subject.ysonuoret rikoksentekijät
dc.subject.ysokvantitatiivinen tutkimus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record