Show simple item record

dc.contributor.advisorRaatikainen, Juhani
dc.contributor.authorKarjalainen, Alisa
dc.date.accessioned2023-12-18T08:03:29Z
dc.date.available2023-12-18T08:03:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92379
dc.description.abstractPro gradu -tutkielma käsittelee pankkien luottoriskin ja kannattavuuden välistä yhteyttä. Tutkielmassa mitataan miten pankkien riskinotto vaikuttaa pankkien kannattavuuteen kolmen eri kannattavuusmuuttujan kautta mitattuna. Tutkielma sisältää empiirisen osion, jossa mitataan eurooppalaisten pankkien riskinoton vaikutuksia kannattavuuteen. Pankeista kerätty otos käsittää paneelihavainnot vuodesta 2005 vuoteen 2021. Pankkien toimintaympäristö on muuttunut viime aikoina merkittävästi. Ennen vuotta 2022 Euroopan keskuspankin harjoittama rahapolitiikka oli erittäin elvyttävää. Elvyttävää rahapolitiikkaa on harjoitettu muun muassa asettamalla Euroopan keskuspankin ohjauskorko erittäin matalalle, jopa negatiiviseksi. Matalat korot kaventavat pankkien korkomarginaaleja, mikä vaikuttaa pankkien kannattavuuteen laskevasti. Pankit ovat joutuneet reagoimaan kannattavuuden laskuun matalan korkotason ympäristössä esimerkiksi kasvattamalla luottoriskiä sekä korottamalla palvelumaksuja. Pankkien riskinottoa ja kannattavuutta käsitellään tutkielmassa kirjallisuuskatsauksella sekä empiirisellä analyysilla, jossa mitataan pankin luottoriskin kasvun vaikutusta kannattavuuteen. Empiirinen analyysi sisältää kolme eri kannattavuusmuuttujaa, jotka ovat pääoman tuotto, riskipainotettujen omaisuuserien tuotto sekä nettokorkomarginaali. Luottoriskiä kuvaa pankin kirjaamat luottotappiovaraukset suhteessa lainojen kokonaismäärään. Tutkimuksen otos pankeista jaetaan ryhmiin perustuen luottotappiovarausten määrään, ja tutkimuksessa vertaillaan vaikutuksia näiden pankkiryhmien välillä. Tulosten mukaan luottoriskin kasvu nostaa pankin nettokorkomarginaalia. Lisäksi tulokset osoittavat, että analyysin muilla kannattavuusmuuttujilla mitattuna kasvanut riskinotto pienentää pankkien kannattavuutta. Toisaalta, kun malliin lisätään viivästetty luottoriskimuuttuja, vaikutus on päinvastainen ja kasvanut riskinotto kasvattaa pankkien kannattavuusmuuttujia osoittaen, että lisääntynyt luottoriski kasvattaa pankin tuottoja. Tutkielman empiirisessä mallissa käytetty useamman periodin viivästetty luottoriskimuuttuja voidaan nähdä laajennuksena aikaisempaan pankkien kannattavuutta tutkivaan kirjallisuuteen verrattuna.fi
dc.description.abstractThis paper studies the relationship between bank risk-taking and profitability focusing on the impact of credit risk on profitability. The sample consist of European banks’ balance sheet information and some macroeconomic and banking industry specific indicators. The panel data set covers years 2005-2021. The banking environment has changed radically in the past years. Before the year 2022 monetary policy interest rates had been extremely low. Due low interest rates the profitability of banking sector was under pressure during the period of expansive monetary policy. Because of the shrunken interest income margins banking sector had to search yield from other sources. This effect could have increased bank’s credit risk-taking. This study combines previous literature and empirical analysis to observe the impact of increased risk-taking on bank profitability. The empirical analysis studies the impact using three different profitability variables that are return on assets, return on risk-weighted assets and net interest margins. In the empirical analysis credit risk is described as loan loss reserves to total loans. The sample of banks used in the analysis is divided into groups that represent banks with either the smallest or the highest ratio of loan loss reserves. The results of the study suggest that the impact of risk-taking on profitability is complex. The evidence shows that increased risk-taking has positive impact on net interest margin. Based on the results of other profitability variables used in the analysis the results suggest that increase in credit risk-taking would decrease bank profitability. However, the results suggest that when the credit risk variable is lagged, the impact of risk-taking turns to the opposite direction. The evidence indicates that in the long-run risk-taking increases profitability. This study brings a new extension compared to previous studies investigating bank profitability. The extension is that the analysis includes lagged periods of credit risk-taking in the empirical model.en
dc.format.extent55
dc.language.isoen
dc.rightsIn Copyright
dc.titleThe impact of bank's risk-taking on profitability
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202312188374
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTaloustiedefi
dc.contributor.oppiaineEconomicsen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.contributor.oppiainekoodi2041
dc.subject.ysoluottoriskit
dc.subject.ysokannattavuus
dc.subject.ysoriskinotto
dc.subject.ysorahapolitiikka
dc.subject.ysocredit risks
dc.subject.ysoprofitability
dc.subject.ysorisk-taking
dc.subject.ysomonetary policy
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright