Show simple item record

dc.contributor.authorVesiluoma, Sari
dc.date.accessioned2023-12-11T07:47:01Z
dc.date.available2023-12-11T07:47:01Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/92241
dc.description.abstractKandidaatintutkielmani käsittelee aikuissosiaalityössä ilmeneviä haasteita lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa. Tutkimusaineisto koostuu neljästä suomenkielisestä ja kolmesta englanninkielisestä vertaisarvioidusta artikkelista sekä kahdesta väitöskirjasta. Tutkimusmenetelmänä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Aineistoa olen analysoinut teemoittelemalla. Teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa on sosiaalityön ja lähisuhdeväkivallan käsitteet. Vastauksena tutkimuskysymykseen tulosten mukaan haasteiksi aikuissosiaalityössä väkivaltaan puuttumisessa koetaan tunnistamisen sekä puheeksi ottamisen vaikeus, oman ammatillisen osaamisen epävarmuus ja moniammatillisen yhteistyön haasteellisuus pirstaleisessa palvelujärjestelmässä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat oman osaamisen vahvistamista ja lisäämistä. Erityisesti lisä- ja täydennyskoulutus väkivallan monimuotoisuudesta ja tunnistamisesta on paikallaan. Yhteistyön sujuvuutta tulee tarkastella asiakkaan näkökulmasta ja yhteistyölle moniammatillisesti tulee löytää lisää mahdollisuuksia. Yhteistyö eri toimijoiden välillä lisää tietämystä lähisuhdeväkivallasta. Palvelujärjestelmän pirstaleisuutta on myös merkittävä haaste.fi
dc.format.extent32
dc.language.isofi
dc.subject.otherväkivallan tunnistaminen
dc.subject.otherpuheeksi ottaminen
dc.titleLähisuhdeväkivaltaan puuttumisen haasteet aikuissosiaalityössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202312118241
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoparisuhdeväkivalta
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysolähisuhdeväkivalta
dc.subject.ysoväkivalta
dc.subject.ysoperheväkivalta
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysososiaaliala


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record