Show simple item record

dc.contributor.advisorOnkila, Tiina
dc.contributor.authorKoivisto, Sanna
dc.date.accessioned2023-10-31T07:12:40Z
dc.date.available2023-10-31T07:12:40Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91111
dc.description.abstractIlmastonmuutos ja muut globaalit kriisit vaikuttavat tänä päivänä laajasti liiketoimintaan, myös rakentamiseen. Kasvavat vastuullisuusvaatimukset luovat tarpeita monialaiselle osaamisen kehittämiselle niin liiketoiminnassa kuin muillakin yhteiskunnan alueilla. Organisaation kyvykkyys oppia luo pohjan systemaattiselle vastuullisuusosaamisen kehittämiselle yhdessä yksilöiden motivaation sekä johtamisen kanssa. Tapaustutkimus toteutettiin haastattelemalla pääosin rakennustuotannon johtamisen parissa työskenteleviä henkilöitä ja tutkimuksen tuloksena löydettiin osaamisen kehittämisessä huomioon otettavia taustalla vaikuttavia seikkoja, keinoja kehittää vastuullisuusosaamista sekä vastuullisuusosaamisen kehittämisen aihepiirejä rakennustuotannossa ja muualla organisaatiossa. Vastuullisuuden johtamisessa on tulosten mukaan huomioitava vuorovaikutuksellisuus, motivointi tavoitteiden kautta sekä johtamisen integroiminen liiketoimintaprosesseihin. Vastuullisuuden johtaminen on edellytys vastuullisuuden edistämiselle organisaatiossa, niin kuin myös vastuullisuusosaamisen kehittämiselle. Lisäksi tutkimuksessa tunnistettiin useita muita keinoja edistää vastuullisuutta, kuten sidosryhmiin vaikuttaminen sekä vastuullisuuden sisällyttäminen liiketoimintaprosesseihin. Vastuullisuuden saavuttamiseen rakennusalalla liittyy myös haasteita, kuten asiakkaiden asettamiin vaatimuksiin sitoutuminen, vaikka ne eivät yltäisi yrityksen omien vastuullisuustavoitteiden tasolle, sekä nopeasti kehittyvä kansallinen ja kansainvälinen vastuullisuuslainsäädäntö. Haastateltavat näkivät vastuullisuuden olevan tulevaisuudessa yhä vahvemmin liiketoiminnassa huomioitava näkökulma, jonka mukaisessa toiminnassa tapausyrityksen tulisi pyrkiä olemaan edelläkävijä.fi
dc.description.abstractThese days climate change and other global crises affect extensively to business, including construction business. Increasing demands in sustainability create needs for multidisciplinary development of competences in business as well as in other sectors of society. The learning capability of an organisation together with motivation of individuals and management builds the foundation for systematic development of sustainability competences. The case study was conducted by interviewing people who work with management of construction production. As a result aspects affecting sustainability competence development, means for developing sustainability competences and topics for competence development in production and in other parts of the organisation were found. According to the results, interactive leadership, motivating through objectives and incorporating sustainability in processes should be considered when managing sustainability. Promoting sustainability in an organisation requires the management of sustainability and similarly it is a prerequisite for the development of sustainability competences. Based on the results other means for promoting sustainability were identified, such as influencing stakeholders and integrating sustainability in business processes. In the construction sector there are still challenges in achieving sustainability: as an example, committing to clients’ lower sustainability demands or rapidly evolving national and international legislation. The interviewees saw that sustainability will be in the future a more and more important viewpoint to consider in business and they also saw that the case company should be aiming at being a forerunner in it.en
dc.format.extent74
dc.language.isoen
dc.subject.othersustainability competence development
dc.subject.othersustainability management
dc.subject.othersustainable construction
dc.subject.otherpromoting sustainability
dc.titlePromoting sustainability in a construction company with the focus on competence development : perspectives of production
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202310317133
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysorakennusteollisuus
dc.subject.ysoosaamisen kehittäminen
dc.subject.ysokestävä kehitys
dc.subject.ysoyhteiskuntavastuu
dc.subject.ysoconstruction industry
dc.subject.ysocompetence development
dc.subject.ysosustainable development
dc.subject.ysosocietal responsibility


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record