Show simple item record

dc.contributor.advisorBaumeister, Stefan
dc.contributor.authorKorhonen, Ella
dc.date.accessioned2023-10-30T07:15:43Z
dc.date.available2023-10-30T07:15:43Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/91023
dc.description.abstractTämä tutkielma tutkii työntekijöiden asenteita yritysten ympäristövastuullisuutta kohtaan sekä odotuksia, joita ympäristövastuuraportilla on työyhteisöön, työvälineisiin, toimintatapoihin, strategiaan ja päätöksentekoon pienessä IT-alan yrityksessä. Tämä tutkielma tutkii myös työntekijöiden ymmärrystä yritysten ympäristövastuusta, sen aikaisemmasta huomioimisesta yrityksessä ennen raporttia, sekä työntekijöiden kiinnostusta osallistua kestävyysaloitteisiin. Tämä tutkimus suoritettiin laadullisen data-analyysin kautta, koodaamalla viisi (5) haastattelua, jotka edustivat useita tiimejä tutkittavassa yrityksessä. Tämä tutkimus paljasti, että työntekijöiden asenteet kestävyysasioita kohtaan ovat positiiviset ja uteliaat, ja he ilmaisivat kiinnostusta kestävyysaloitteiden kokeiluun ja/tai niiden jo olemassaolevaan aktiiviseen harjoitteluun. Ympäristöasioista ei oltu puhuttu aikaisemmin tutkittavassa yrityksessä, vaikka joitakin pieniä askelia kestävyyttä kohti on jo tehty. Tutkimuksessa myös selvisi, että työntekijöillä oli monipuolinen käsitys yritysten ympäristövastuusta ennen raportin implementointia, vaikka he kokivatkin aiheen haastavana ja tuntemattomana, sekä kokoivat heidän ymmärryksensä aiheesta olevan riittämätöntä.fi
dc.description.abstractThis Thesis studies employee attitudes towards corporate environmental responsibility and expectations of an environmental responsibility report on work community, work equipment, practices, strategy, and decision-making in a small IT company. This Thesis also studies employee understanding of corporate environmental responsibility, how it has been implemented in the company before the report and are employees willing to engage in sustainability initiatives. The study was conducted via qualitative data analysis by coding a round of five (5) interviews representing various teams of the studied company. This study found that employees had a positive and curious attitude towards sustainability issues, and they expressed both interest in trying out some environmentally friendly habits, and/or already existing active habits that are environmentally friendly. Environmental issues had not been discussed in the company before, although some small steps towards sustainability had been taken. It was also found that employees had a comprehensive understanding of corporate environmental responsibility already be fore the implementation of the report, although they considered the topic challenging and unfamiliar, and felt that their understanding of it is limited.en
dc.format.extent44
dc.language.isoen
dc.subject.othercorporate environmental responsibility
dc.subject.otherenvironmental responsibility report
dc.subject.otheremployee sustainability attitudes
dc.subject.otheremployee sustainability engagement
dc.subject.otherHR
dc.subject.otherenvironmental management
dc.titleCase study : employee attitudes towards corporate sustainability and expectations of environmental responsibility report's impact in an IT company
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202310307050
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYritysten ympäristöjohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineCorporate Environmental Managementen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20425
dc.subject.ysotietotekniikka-ala
dc.subject.ysoympäristövastuu
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysoympäristöjohtaminen
dc.subject.ysoinformation technology sector
dc.subject.ysoenvironmental responsibility
dc.subject.ysoemployees
dc.subject.ysoenvironmental leadership


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record