Show simple item record

dc.contributor.advisorKytöviita, Minna-Maarit
dc.contributor.authorHuusko, Henrik
dc.date.accessioned2023-06-22T08:09:08Z
dc.date.available2023-06-22T08:09:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/88028
dc.description.abstractMetsänhoidossa on tärkeä huomioida metsien suuri merkitys niin luonnon monimuotoisuuden kuin talouden kannalta. Hakkuissa syntyviä hakkuutähteitä voidaan jättää metsään tai kerätä niitä biotalouden käyttöön. Metsäekosysteemissä hakkuutähde voi vaikuttaa esimerkiksi puiden kasvuun ja kasvien monimuotoisuuteen. Aiemmat tutkimustulokset puiden kasvusta ovat olleet ristiriitaisia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada lisää tietoa hakkuutähteiden vaikutuksista kuusien (Picea abies) ja rauduskoivujen (Betula pendula) kasvuun reilun 20 vuoden jälkeen avohakkuista. Tutkimuksessa tutkittiin myös muiden kasvien esiintyvyyttä suhteessa hakkuutähteen määrään. Lisäksi tarkasteltiin puulajin vaikutusta kenttäkerroksen kasveihin. Tutkimus toteutettiin Soidinmäellä, jossa oli kolme eri hakkuutähdemääriä sisältänyttä aluetta, joille oli istutettu rauduskoivuja ja kuusia. Puiden kasvu määritettiin mittaamalla puun paksuus rinnankorkeudelta. Kasvien esiintyminen ja peittävyys laskettiin kasviruutujen avulla, jonka lisäksi kartoitettiin kasviruutujen ulkopuoliset kasvit tutkimusalueen sisällä. Tutkimuksessa havaittiin, että hakkuutähteet eivät tehostaneet puiden kasvua. Hakkuutähteet eivät vaikuttaneet kasvillisuuden monimuotoisuuteen, mutta puut vaikuttivat alueen kasvillisuuteen. Esimerkiksi kuuset lisäsivät ja koivut vähensivät sammalien peittävyyttä. Tulokset eivät olleet yksiselitteisiä, tutkimus ei ollut ongelmaton, ja monia ympäristömuuttujia ei mitattu, joten tulevaisuudessa tarvitaan lisää tutkimuksia aiheeseen liittyen.fi
dc.description.abstractIn forest management, it is important to take into account the importance of forest both in terms of biodiversity and the economy. After timber harvesting, there will be logging residues. It is possible to leave logging residues to the forest or collect residues for bioenergy. According to previous studies logging residue can affect for example the tree and plant growth but influence on the growth of the trees is inconsistent. The aim of this research was to gather information about how logging residues affect the growth of silver birch (Betula pendula) and Norway spruce (Picea abies) in 20-year-old forests. We also examined how logging residue affects other plants – especially mosses (Bryophyta) - than trees. We also studied how tree species affects the vegetation. Research was conducted in Soidinmäki at three areas with silver birches and Norway spruces. Areas contained different amount of logging residues. Tree growth was estimated by measuring tree trunk diameter at breast height. Plants species composition and frequency were measured with a quadrat. Moreover, plant species outside of the quadrat but in the research area were listed. We found that logging residue did not increase growth of the trees nor change diversity of vegetation. However, logging residue lowered the growth of the silver birch. Additionally, we found that tree species had species-specific effect on vegetation. Spruce increased and silver birch decreased the coverage of mosses. In conclusion, there is need for more studies about the subject, because the results were inconsistent, and the experimental design was ambiguous in terms of block effects.en
dc.format.extent55
dc.language.isofi
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otherkenttäkerros
dc.subject.otherpohjakerros
dc.subject.othertuore kangas
dc.titleHakkuutähteen vaikutus puiden kasvuun ja muiden kasvien peittävyyteen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306224083
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiedefi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental scienceen
dc.rights.copyright© The Author(s)
dc.rights.accesslevelrestrictedAccess
dc.contributor.oppiainekoodi40151
dc.subject.ysomonimuotoisuus
dc.subject.ysometsänhoito
dc.subject.ysokasviekologia
dc.subject.ysohakkuutähteet
dc.subject.ysometsät
dc.subject.ysokasvu
dc.subject.ysorauduskoivu
dc.subject.ysokasvit
dc.subject.ysometsäkuusi
dc.subject.ysoenergiapuu
dc.subject.ysopuut (kasvit)
dc.subject.ysosammalet
dc.subject.ysovaikutukset
dc.rights.urlhttps://rightsstatements.org/page/InC/1.0/
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright