Show simple item record

dc.contributor.authorPerttunen, Hilkka
dc.date.accessioned2023-06-19T05:46:19Z
dc.date.available2023-06-19T05:46:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87881
dc.description.abstractIkääntyneet muodostavat merkittävän väestöryhmän, sillä ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa jatkuvasti. Koettu terveys on yksilön terveyttä kuvaava mittari, joka ennustaa muun muassa toimintakykyä, terveyspalveluiden käyttöä sekä kuolleisuutta väestössä. Tämän vuoksi on tärkeää ymmärtää, miten ikääntyneet kokevat terveytensä, jotta voidaan kehittää kohdennettuja terveysinterventioita ja -palveluita vastaamaan heidän tarpeitaan. Sosioekonominen asema, kuten koulutustaso, tulotaso ja ammatti, vaikuttavat merkittävästi ihmisten terveyteen. Tutkimalla ikääntyneiden sosioekonomisen aseman yhteyttä koettuun terveyteen saadaan tietoa terveyseroista ja voidaan tunnistaa niiden riskitekijöitä. Tiedon avulla voidaan parantaa palveluiden saatavuutta ja pyrkiä vähentämään sosiaalista eriarvoisuutta. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää miten ikääntyneiden koettu terveys vaihtelee eri ryhmien välillä, iän, sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan. Tämän tutkimuksen aineistona käytettiin AGNES-tutkimuksen ensimmäisen vaiheen aineistoa. AGNES- tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin keräämällä tietoa 75- ja 80- ja 85-vuotiaista jyväskyläläisistä vuosien 2017 ja 2018 aikana. Tutkimuksen aineisto koostuu 1018 Jyväskylän alueella itsenäisesti asuvasta 75-, 80- ja 85-vuotiaasta miehestä ja naisesta. Aineiston analyysimenetelminä käytettiin ristiintaulukointia, χ2-riippumattomuustestiä ja binääristä logistista regressioanalyysiä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yli puolet kokivat terveytensä hyväksi tai erittäin hyväksi 75-vuotiaana, ja yli neljäsosa vielä 85-vuotiaanakin. Ikäryhmien väliset erot olivat tilastollisesti merkitseviä miehillä sekä naisilla ja koettu terveys heikkenee iän myötä. Kaikista vanhimmassa ikäryhmässä miehet arvioivat terveytensä paremmaksi kuin naiset, muutoin sukupuolten välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Tämän tutkimuksen mukaan terveytensä parhaimmaksi kokivat korkeamman koulutuksen käyneet. Taloudellisen tilanteensa paremmaksi kokeneet kokivat myös terveytensä paremmaksi. Tutkimustuloksien perusteella jonkun kanssa asuvilla oli yleisesti parempi koettu terveys kuin yksin asuvilla. Tutkimustulosten perusteella olisi tärkeää pyrkiä̈ vähentämään ikääntyneiden sosioekonomisia terveyseroja. Terveyserojen kaventamisen tulisi kohdistua yleisesti sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen kaikenikäisillä. Koska sosioekonomisia terveyseroja on myös ikääntyneillä, sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi järjestää siten, että kaikkien sosiaaliryhmien tarpeisiin pystytään vastaamaan.fi
dc.format.extent49
dc.language.isofi
dc.subject.othersubjektiivinen terveys
dc.subject.otheritsearvioitu terveys
dc.subject.othertaloudelliset terveyserot
dc.titleKoettu terveys 75-, 80-, ja 85-vuotiailla jyväskyläläisillä : sosioekonomisten terveyserojen tarkastelu
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306193936
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysotaloudellinen asema
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysososioekonominen asema
dc.subject.ysososioekonomiset tekijät
dc.subject.ysoeriarvoisuus
dc.subject.ysoterveyserot
dc.subject.ysokoettu terveys
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/kokoelmat/arkistotyoasema..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/collections/archival-workstation).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record