Show simple item record

dc.contributor.advisorRanta-Tyrkkö, Satu
dc.contributor.authorSalminen, Matti
dc.date.accessioned2023-06-01T06:31:41Z
dc.date.available2023-06-01T06:31:41Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87369
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassani käsittelen pitkäaikaistyöttömien aktivointia pakko-osallistamisen näkökulmasta. Käyttämäni pakko-osallistamisen käsite kuvaa työttömälle asetettua velvoitetta osallistua erilaisiin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin, joihin hän itse ei välttämättä halua tai kykene osallistua terveydellisistä tai muista syistä omaehtoisesti. Pakko-osallistaminen voi tarkoittaa työttömälle asetettujen velvoitteiden lisäksi velvoittavia käytänteitä myös sosiaalityöntekijälle. Tässä kontekstissa pakko tarkoittaa käytännössä liikkumatilan ja harkintavallan kapeutta. Tutkielmassani tarkastelen, miten pakko-osallistamisesta työttömälle aiheutuneet epätarkoituksenmukaiset tai haitalliset seuraukset konkretisoituvat aikuissosiaalityön asiakkaiden elämässä ja sosiaalityön ammatillisissa käytännöissä. Tutkielmani empiirinen aineisto koostuu TYP-palvelun sosiaalityöntekijöiden kirjoittamista asiakastapauskuvauksista, työntekijöiden pohdinnoista ja yhteisistä keskusteluista. Teoriaohjaavassa aineiston analyysissa hyödynnän KAIMeR-teorian käsitteellisiä työkaluja, joiden avulla olen tunnistanut sosiaalityön asiakasprosesseissa vaikuttavia mekanismeja. Tutkielmani lähestymistapana ja aineiston keruun perustana on tapaustutkimus. Menetelmäsuuntaukseltaan tutkielmani on laadullinen. Tutkimustulokseni osoittavat ja tekevät näkyväksi, miten aktivointipolitiikan synnyttämä pakko-osallistaminen vaikuttaa yhteiskunnan kaikkein haavoittuvimmissa tilanteissa elävien ihmisten elämään, ja kuinka se haastaa myös sosiaalityöntekijöiden toimintamahdollisuuksia ja ammattieettisiä velvoitteita. Toisaalta tutkielmastani ilmenee pakko-osallistamisen toimivan tietyissä tilanteissa myös mahdollisuutena, mikä parhaimmillaan voi auttaa työtöntä pääsemään tuen piiriin ja sitä kautta tarkoituksenmukaisempaan palveluun. Kaikkiaan tutkielmani korostaa aikuissosiaalityössä tehtävän aktivointityön suuntautumisen merkitystä enemmän kiinnipitävämpää työskentelyotetta kohti, sillä kaikista asiakastapauksista nousi esille tarve suhdeperustaiselle ja pitkäjänteiselle sosiaalityölle. Tämän tutkielman tapauskuvauksissa suhdeperustainen työ jäi lopulta kaikissa tapauksissa nopeatempoisten aktivointipoliittisten toimien alle.fi
dc.format.extent65
dc.language.isofi
dc.subject.otherpakko-osallistaminen
dc.subject.otheraktivointipolitiikka
dc.titlePitkäaikaistyöttömien pakko-osallistamisen ja omaehtoisen muutoksen tavoittelun ristiriita aikuissosiaalityössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306013424
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysotyöttömät
dc.subject.ysoaktivointi
dc.subject.ysotyöttömyys
dc.subject.ysopitkäaikaistyöttömyys
dc.subject.ysotyövoimapolitiikka
dc.subject.ysopitkäaikaistyöttömät
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record