Show simple item record

dc.contributor.advisorVehmas, Hanna
dc.contributor.authorHeinonen, Riku
dc.date.accessioned2023-06-01T05:44:09Z
dc.date.available2023-06-01T05:44:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87357
dc.description.abstractTämä pro gradu -tutkielma tarkastelee Vuokatissa järjestetyn Euroopan nuorten olympiafestivaalin (EYOF) 2022 taloudellisia vaikutuksia. Suhtautuminen urheilutapahtumien järjestämiseen on ollut suurelta osin positiivista, kun tarkastellaan tapahtumajärjestämisen tuomia hyötyjä. Urheilutapahtuman jälkeensä jättävää ’perintöä’ käytetään usein perusteluna tarvittaville investoinneille tapahtumien järjestämiseen. Kuitenkin kritiikki erityisesti suurten urheilutapahtumien osalta on lisääntynyt viime aikoina. Lisäksi urheilun suurtapahtumat ovat olleet pääasiallisia tutkimuskohteita, ja akateeminen tutkimus pienemmän mittakaavan, urheilutapahtumien taloudellisista vaikutuksista on rajallista. Tutkimus käyttää tapaustutkimuksen metodologiaa ja siinä vastataan kolmeen tutkimuskysymykseen: millaisia suoria talousvaikutuksia EYOF 2022 tuotti; miten järjestäjät arvioivat pandemian sekä Venäjän ja Valko-Venäjän ulossulkemisen vaikuttaneen kisojen taloudelliseen tulokseen; sekä miten järjestäjät arvioivat EYOF 2022 tapahtuman jälkeensä jättämää perintöä? Tutkimuksen aineisto koostuu temaattisesti analysoiduista tapahtuman avainhenkilöiden haastatteluista (n=3), EYOF 2022 tapahtuman loppuraportista sekä järjestäjien aluetaloudellisten vaikutusten selvityksestä. Lisäksi tutkimus hyödyntää Visitory.io:n tuottamaa tilastotietoa matkailun alueellisista tunnusluvuista Sotkamossa. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa käytetään tapahtumien vaikutusmallia (Virkkunen ym., 2015). Tutkimustulokset osoittavat, että vaikka tapahtuman suorat taloudelliset vaikutukset järjestäjille olivat negatiiviset, epäsuorat vaikutukset ja tapahtuman perintö olivat linjassa järjestäjien odotusten kanssa ja osaltaan perustelevat järjestelyihin suunnattuja resursseja. Tutkimus ehdottaa myös kansallisen mallin määrittämistä urheilutapahtumien vaikutusten arvioimiseksi Suomessa, koska olemassa olevien mallien painopiste on ollut pääasiassa kansainvälisten suurten urheilutapahtumien arvioinnissa. Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus tarjoaa ajankohtaisen esimerkin urheilutapahtuman taloudellisen vaikuttavuuden arvioinnista ja tarjoaa oivalluksia tapahtumajärjestäjille, päättäjille ja tutkijoille.fi
dc.description.abstractThis master’s thesis examines the economic impacts of the European Youth Olympic Festival (EYOF) 2022 organized in Vuokatti, Finland. The general attitude towards sports event organizing has been to a great extent positive in terms of benefits realized from event organizing. The legacy of sports events is often particularly used to reason the needed investments into sports event organizing. However, criticism towards especially sports mega-events have been on the rise recently. Furthermore, sports mega-events have been dominant sphere in research, and the academic research of economic impacts of smaller scale sports events remain limited. This research employs a case study methodology and explores three research questions of: what kind of direct economic impacts did EYOF 2022 generate; how do the organizers evaluate the effects of pandemic and disclosure of Russia and Belarus in relation to the economic outcome of the event; and how is the event legacy of EYOF 2022 reviewed by the organizing committee? The data of the research consists of thematically analyzed interviews (n=3) with key representatives of the EYOF 2022 organization, final report of EYOF 2022, and regional economic impact study conducted by the organizers. Furthermore, the research utilizes data from Visitory.io of the key figures of travelling and tourism in Sotkamo. The research applies event impact model (Virkkunen et al., 2015) as a theoretical framework and lens to answer the research questions. The research finds that although the direct economic impact for the organizers was negative, the indirect impacts and legacy of the event aligned with the expectations of the organizers and can be used to rationalize the invested resources into the organizing. Moreover, the research suggests defining a model to analyze the impacts of sports event organizing in Finland, as prior focus in existing models has been dominantly on international large-scale sports event organizing. Overall, this research provides a current case example of analyzing the economic impacts of smaller scale sports events organizing and provides insights for event organizers, policymakers, and scholars.en
dc.format.extent73
dc.language.isoen
dc.subject.otherevent legacy
dc.titleEconomic legacy of the European Youth Olympic Festival in Vuokatti
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202306013412
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysotapahtumat
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysoliikuntatapahtumat
dc.subject.ysotaloudelliset vaikutukset
dc.subject.ysoevents
dc.subject.ysosports
dc.subject.ysosports events
dc.subject.ysoeconomic effects


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record